Vudu dininde tanrılara ya da ruhlara verilen ad…

Loa,
Vudu dininde tanrılara ya da ruhlara verilen ad.
Vudu,
Vodu,
Voodoo,
Haiti’nin resmi, ulusal dinidir.
Vudu inancını, Batı Afrika kökenli ruhçu animist bir dindir.
Antil Adaları’ nda, özellikle Haiti’ de yaşayan karaderililerin dini.
Voodoo dini, 1987 yılında Haiti anayasası ile korunuyor. Vudu dini, Haiti’nin resmi dinlerinden biridir. Vudu temelde, şifa vermek amacını taşır. Birtakım otlar ve dualar aracılığıyla Iwa yardıma çağırılır. Iwa, evrenin ve düzenin koruyucusu görevini görür.
Haiti (Saint Domingue) de, Aziz Petrus, ruh dünyasının koruyucusu olan Papa Legba olarak bilinir.

Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet …

Gulyabani,
Guli beyabani,
Eskimiş sözcüklerle, Guli beyabani (غول بيابان)
Eski dilde, gulyabani, (غول يابان),
Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet.
Orta Çağ, İran eserlerinden meşhur Binbir Gece Masalları’ndaki Gherib ve kardeşi Agib’in hikayesinde, zombilere gulyabani adı verilir.
Gulyabani arapça ve farsça kelimelerinden birleştirilerek türetilmiştir.
Karanlıkta, tenha yerlerde göründüğü zannedilen korkunç varlık, hayalet, hortlak.