“Dağ Lalesi” de denilen ve mor renkli çiçekler açan otsu bir bitki …

Anemon,
Dağ lalesi,
Manisa lalesi,
Tulipa,
Tulipa orphanidea (Manisa lalesi)
Familyası, Liliaceae (Zambakgiller)

Trakya, Marmara ve Ege Bölgelerinin dağları ile Toros dağlarının batı yarısında, ormanlık alanlar, çalılıklar ve makiliklerde 0-1700 m. arasındaki yüksekliklerde yetişen bir çok yıllık otsu ve soğanlı bir bitkidir.
Mart ve Mayıs aylarında çiçeklenme dönemi olan bitkinin 25 cm.’ye kadar boylanabilen, bu lale türünün ince, kanallı ve şerit şeklinde yaprakları vardır. Her soğan 1-4 çiçeklidir. Çiçek boyu 50 mm olup, 6 taç yapraklıdır. Genellikle taç yaprağının zemininde siyah bir leke vardır. Çiçek taç yaprağı turuncu-kırmızı renklere sahiptir.

Trakya ve Muğla yöresinde yetişen, büyük kırmızı çiçekleri bulunan bir tür yabani lale …

Tolaman,
Lale,
Anemone pavonina.

Kökleri etli pençeli ve 30 cm kadar yükselebilir. Gövdelerinin ucunda gösterişli renkli ve büyük kırmızı çiçekleri bulunur. Türkiye’deki asıl yayılışı Trakya’dır. Ancak Muğla’dan da toplanmıştır. 100 m’ye kadar olan çalılıklar arasında yetişir. Güney Avrupa ülkeleriyle doğu Ege adalarının bazılarında da yetişir.

 

Muğla yöresinde çiçekli dalları doğadan toplanarak kesme çiçek olarak satılıyor.

Lale
(Tulipa gesneriana)
Tulipa (Liliaceae) türlerine verilen genel ad.
Tulipa,
Tulipan,
Tulipe,
Tolipa,
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, soğanlı, otsu, çok yıllık, kırmızı, sarı, beyaz ve türlü renkte çiçekli bir süs bitkisidir. Anavatanı Kazakistan’ dır.
Lale tomurcuğuna Bebecük veya Gügük denir.

Türkiye’nin çoğu yerine özellikle Nevşehir ve bölgesine doğal olarak yayılmıştır. Soğanlarının üzerinde zarımsı bir örtü bulunur. Etli ve yeşil 2-8 yaprağı vardır. Çiçekler, saplar ucunda çoğunlukla bir, bazen ikidir. Çiçek parçaları altılıdır. Kırmızı, sarı ve ara tonlarda renklere sahiptir.beyaz en çok tercih edilen rengidir. 16’ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafindan Hollanda Kralı’ na gönderilen laleler, ilk başta Hollandalılar’ı ve kısa zaman içerisinde tüm Avrupalılar’ı hayranlık içinde bırakmışlardır. Ayrıca Avrupa’ da Tülbent Lalesi zaman içinde Tulip daha sonra Tulipa’ya dönüşmüştür. Böylece günümüze kadar dünya’nın en fazla lale üreten ülkesi Hollanda olmuştur.

Türkiye’deki lale türleri:
Osmanlı lalesi,
Deli lale,
Gelin gülü,

Kangala,
Kangılız,
Kuku,
Tolaman,
Yorduma.
Acem lalesi,
Amasya lalesi,

Bodur lale,
Çelebi lalesi,

Sivri lale.
Çoban lalesi ,

Geyik lalesi,
Halep lalesi ,
Kaba lale.
Kağızman lalesi,
Kefe lalesi,

Manisa lalesi, Dağ Lalesi (Anemon),


Ters Lale (Şemdinli, Hakkari Lalesi),
Şemdinli lalesi ve Hakkari lalesi olarak da tanınır.

Trakya lalesi,
Yavruağzı,

Kereya lalesi,

Mor lale,
Oltu lalesi,

Yemeği yapılan yabani kuşkonmaz bitkisine verilen ad …

Avronyez,
Kuşkonmaz,
(Fr. Asperge),
(Alm. Spargel).
Asparagus officinalis,

Tilkişen, Yabani kuşkonmaz,
Tilki kuyruğu,
Kedirgen,
Eğrelti,
Batıcı,

Menevcer, (Amasya yöresi).
Glemşe, (Boyabat yöresi).
Likonya, (Konya yöresi).

Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi (Asparagus plumosus).