Geleneksel Moğol çadırı …

Ger,
Gher,
Yurt,
Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger.

Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır.

Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir.

Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

Eski dilde zorunlu göç …

Tehcir,
(Arapça, نقل) .
Hicret,
Sürme.
Zorunlu göç.
Göç ettirme,
Yurdundan çıkarma,
Göç etmesine sebep olma,

 

Hicret ettirme,
Bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme,
Tehcir Arapça bir kelime olup hicret sözcüğünden türemektedir

Tehcir;
Bir ülkede ya da bölgedeki insanların bir bölümünün ya da grubunun (az ya da çok) kendi rızaları dışında kanuni otoritelerce sembolik veya siyasal sınırların ötesine, (ülke içinde ve dışında) hareketiyle ortaya çıkan durum, göç.

Göçler oluşum nedenlerine göre; Gönüllü ya da Zorunlu olabilir.
İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği, eğitim, sağlık, kariyer, iş bulma, kişisel özgürlük ve inançlar, arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği gönüllü göçleri oluşturur.

Doğal afetler, savaşlar, sosyal hizmetler, temel ihtiyaçlar, işsizlik, dini, siyasi ve etnik baskılar, güvenlik ihtiyacı, baraj ve yol yapımında kamulaştırma etkisiyle zorunlu göçleri oluşturur.

Ayrıca zamanına göre; mevsimlik (geçici) ve sürekli göçler vardır.

Yine mesafesine göre İç göçler (kırdan kente, kırdan kıra, kentten kıra, kentten kente gibi) ve Dış göçler olmak üzere adlandırılır.

Gümrük muhafaza memuru …

Baladur,
Kolluk,

Gümrük muhafaza memuru.
Gümrük Muhafazasında çalışan görevli.
Kolluk yani güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma.

Genel Kurmay Başkanlığına bağlı “Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı” adıyla askeri bir teşkilat olarak 1956 yılına kadar hizmet etmişler. Gümrük Muhafaza Memurları günümüzde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı kolluk görevlisidir. Kaçakçılıkla mücadele görevini yürüten bu meslek elemanlarına eskiden Baladur denmiştir.

Kaçakçılığı men, takip ve soruşturmakla görevlidirler. Eşyanın gümrük işlemlerinin yapılmadan yurda girişine ya da yurttan çıkışına engel olurlar. Silah taşıma ve kullanma yetkileri vardır. Alo 136 ihbar hattı ile 7 gün 24 saat alınan ihbarları değerlendirilip gereği yerine getirilmektedir.

Üzüm, incir alıp satanların başına da Baladur denir.

Türk sabir devletinin, VI.yüzyılda yaşamış kadın başbuğu …

Boarık Hatun
Tomris Hatun,
Büyük Hun İmparatorluğu’na bağlı olan Sibirlerin (Sabarlar) ana yurtları, Tanrı dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir (Sabar) adı, “sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan” anlamlarına gelmektedir. Hükümdarları Balak idaresinde önemli başarılar kazandı. Bizans’a karşı Sasanilerle anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu’ya giren Sibirler, Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler.

Balak Han’ dan sonra yerine eşi Boarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile ün yapan Boarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler, bazen Bizans, bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski güçlerini kaybettiler.

Dünyanın ilk kadın ve Türk hükümdarı Tomris (Türkçe karşılığıyla demir anlamına gelir) Hatun M.Ö. VI.yüzyılda yaşamış Saka kraliçesidir.

Geleneksel Moğol çadırı …

Ger,
Gher,
Yurt,

Geleneksel Moğol çadırı.
Moğol geleneksel çadırı, Ger. Çadırın çatı direkleri ve duvarları yuvarlak biçimli ve karaçamdan yapılmış ahşap çerçeveye geçirilmiş beyaz dayanıklı su geçirmez, ulusal desenlerle süslenmiş örtü ile kaplıdır. Dikmeler, sütunlar, çatı direkleri, her tarafı yuvarlak şekildedir. Bu beyaz renkli rahat çadırlar yaz aylarında serin ve kış aylarında sıcak olan su geçirmez türdendir. Çadırın kalın kumaş bezleri arasına pamuk konarak izolasyon sağlanmıştır.

1 2