Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren, yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gökcismi …

Kuazar,
Quasar.
Yılberk,

Yıldızımsı cisim.
İlkel gökadalar,
Yıldızımsı denilen gök cisimlerine verilen ad.

Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren, yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gökcismidir. Bu cisimler optik fotoğraflarda yıldız gibi görünen, morötesi ışınım yayan kaynaklardır. Aktif galaksilerin merkezleri olup güçlü bir radyo kaynağı ve ışıma yayarlar. Işıma yoluyla büyük bir enerji yayarlar bu nedenle çok parlaktırlar. Bir nesneden yayılan ışığın elektromanyetik tayfın kırmızı yönüne yakınlaşmasına, tayfı kırmızıya kayma deniliyor. Cisim bize yaklaşıyorsa ışığı maviye doğru kayar.