İçinde bulunulan zaman…

Gün,
Yevm,
İngilizce: day,
Fransızca: jour,
Almanca: tag
Eski Türkçe, kün.
Arapça zamane, (ﺯﻣﺎﻧﻪ)
Zamane,
İçinde bulunulan zaman, dönem.
Güneş’in öğleden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi.
Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre.
Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı.
Çağ, devir, zaman, ahd.
Devir, zaman.
İçinde yaşanılan zaman.
Güneş.
Güneş ışığı,
Zaman, sıra, vakit.
Gündüz.
Tarih.

Gün kelimesinin diğer anlamları;
Yakınma veya hafifseme yoluyla şimdiki zaman.
İçinde bulunulan zamanda yaşayan genç çocuk.
Çoğunlukla ev hanımlarının ayın belirli günlerinde konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı.
Bayram niteliğinde özel gün.
İyi ve mesut geçen zaman, saadet.
Vakit, mesut gün, beklenilen kutlu gün.

Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen yazın en sıcak günlerine verilen ad …

Eyyamıbahur,
Eyyam-ı Bahur,
Arapça, Eyyam-ı Bahur,
Arapça eyyam, (ﺍﻳّﺎﻡ)
Ağustos ayının ilk yedi günü.
Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen yazın en sıcak günlerine verilen ad
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine Eyyam-ı Bahur deniyor.
Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul ediliyor.
Dilimize Arapçadan giren kelime yaz aylarının son zamanlarına doğru yaşanan yüksek dereceli sıcaklar için kullanılıyor. Bu dönem de Ağustos ayının ilk haftasına denk geliyor.
Eyyam-ı Bahur kelimesi Aşırı sıcak günler anlamına gelen arapça bir sözcüktür.
Arapça eyyam, gün anlamındaki yevm, (ﺍﻳّﺎﻡ) kelimesinin çoğul şekli eyyam ve Aşırı sıcaklık anlamındaki bahur, (ﺑﺎﺣﻮﺭ) kelimelerinden türetilmiştir.

Eski dilde eyyam …

Günler,
Vakit, zaman.
Eyyam,
Arapça eyyam, (ﺍﻳّﺎﻡ).
Arapça gün anlamındaki yevm, sözcüğünün çoğulu günler anlamında eyyam olarak türetilmiş.
Günler,
Devirler.
Zaman, devir.
Güç, iktidar, nüfuz.
Uygun ve elverişli zaman
Zonguldak yöresinde eyyam sözcüğü Yumuşak, iyi anlamındadır.

Eyyamcı;
Gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen kimse.
Günün gerektirdiği gibi hareket eden, günün şartlarına hemen uyan, dalkavuk, dönek.