Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü…

Eşelek,
Kesmük,

Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli orta kısım.
Halk dilinde elma, armut, ayva vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü.
Samsun Vezirköprü yöresinde elma, armut ve ayva gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan kısmına kesmük denir.

Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü.
Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli kısmı.
Meyve artığı.
Meyve çürüğü.

Eşelek kelimesinin diğer anlamları;
Ceviz içinin ortasında bulunan ve içi ikiye ayıran sert madde.
Şişman kadınlara verilen isim.
Olgunlaşmamış meyve.
Mısır koçanı.
Meyve.
Sinir.