Hükümdar buyruğu, ferman …

Yarlık,
Ferman,
Hükümdar buyruğu,
Yarlığ, (İlhanlılar, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Kırım Hanlıkları, Altınordu devletleri)
Pervana, (Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları)
Mevkii, (Memlukler)
Ferman, Farsça, فرمان

Hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir.
Buyruk, Emir.
Ferman, Farsça buyurmak, emretmek anlamındadır..
Hükümdar buyruğu.
Osmanlı döneminde, padişahın yazılı buyruğu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.