Yeterli miktarda olma, yetme…

Kifayet,
Kafi gelme,
Yetme,
Arapça kifayet (ﻛﻔﺎﻳﺖ).
Yeter miktarda olma, yetişme, elverme, kafi olma.
Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik, liyakat, iktidar.
Bir işi yapma hususunda başkasına ihtiyaç göstermeyecek güçte olma, yeterlik, iktidar,
Kifayet etmek,
Yetmek, yetişmek, kafi gelmek.
Yeterli miktarda olma, yetme, kafi gelme.
Yeterlilik.
Yeterli olma.
Hesb,
Lüzumlu kadar olmak.
Yetişmek.
Bir işe yetecek kadar olmak.
İktidar.
Liyakat.
Yararlılık,

Osmanlı Devleti’ nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi …

kayı
Kayı Beyi.
Gündüzalp,
Gazi Gündüzalp,
Osmanlı Devleti’ nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi .
Osman Bey’in dedesi.
Gazi Gündüzalp’in eşi Hayme Ana olup; Sungurtekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar adında dört oğlu vardır.

Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin de ninesidir. Oğlu Ertuğrul Gazi ile torunu Osman Gazi’yi Türk-İslâm ananelerinde göre yetiştirmesi, Kayı boyuna analık yapması ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna vesile olmasından dolayı “Devlet Ana” olarak da anılmıştır.

Oğuzların Kayı aşiretinin damgası lYl şeklinde yanlarda iki ok ile ortada bir yaylı oktur.
Kayı’nın manası muhkem, kuvvet ve kudret sahibi demektir.