“Yabancı korkusu” anlamına gelen sözcük …

Zenofobi,
Xenophobia.
Yabancı Korkusu.
Yabancı Nefreti.
zenofobi-2
Zenofobi kendinden farklı, yabancı olan şeylere duyulan korkudur. Zenofobi’ nin aşırısı ise ırkçılıktır. Kendinden farklı olana aşırı derecede tepki göstermek. Bilim kurguda dünya dışından gelen varlıklardan korkma da zenofobi’dir.

Yunanca xenos ve phobos kelimelerinin birleşiminden xenophobia, zenofobi oluşmuştur. Kişinin yabancılardan, kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine zenofobi adı verilir. Kendinden veya kendisi gibi olanlardan değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur.

Zenofobinin iki türü vardır.

Birincisi bir topluluğun içinde olan ama o topluluğun bir parçası sayılmayan bir gruba karşı göçmenler ya da azınlıklar gibi duyulan korkudur. Zenofobinin bu türü tehcir ve en kötü durumda soykırım gibi vahşi ve saldırgan tepkilere de yol açabilir.
İkincisi ise temelde kültürel nedenle duyulan korkudur. Bu durumda korkunun nesnesinin, yabancı sayılan kültürel farklılıklardır. İnsanlara karşı bir saldırıya dönüşebilir. Kültürel, dinsel veya dilsel saflaştırma gibi politik kampanyalarla sonuçlanabilir.

Yabancı düşmanlığı bir fobiden çok psikolojik bir durumdur. Zenofobi, yabancı korkusu veya düşmanlığının ileri boyutu dışlayarak, soykırıma kadar gider. Zenofobinin etkisinde kalmamak gerekir. Her zaman bu psikoloji yerine hoşgörüyü getirmek gerekir.