Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga …

En,
Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga.
Halk dilinde, En,
Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
Hayvanların kulağına yapılan, işaret.
Enemek;
Hayvanların kulağının bir parçasını keserek işaretlemek.
İlk başlarda hayvanların erkeklik bezlerini burarak veya çıkararak erkekliğini gidermek, iğdiş etmek olarak kullanılan kelime olup daha sonra erkekleri hadım etmek anlamında kullanıldığı anlaşılıyor.
Bulgarca en, jen; Koyunların kulağına yapılan işaret olarak kullanılyor.

En sözcüğünün yöresel olarak başka anlamları;
Eklem,
Eğin, giyecek,
Üstbaş, elbise,
Yaka,
Mektup,
Çatı,
İki yamaç arasındaki düz ve verimli toprak parçası,
Yün ya da kıldan yapılan aba kumaş,
Ağaç dallarının tomurcuk yeri,

El ayası,
Parmağın ek yeri, eklem.
Sağılan hayvanların süt torbası.
Renk, beniz rengi.
Tarla sınırı.