Şüphe …

Şek,
Arapça Şübhe, (ﺷﺒﻬﻪ),
Şüphe,
Kuruntu,
Kuşku,
Endişe,
Vesvese,
Gasavet,
Acaba,
Gümaan,
İşkil,
İkicik,
Tereddüt,
Kararsızlık,
Zan,
Bir hususla ilgili gerçek veya doğrunun ne olduğuna kesin biçimde karar verememe durumu, bu kararsızlıktan doğan ve tam bir hüküm vermeyi engelleyen tereddüt, kuşku, şek.
İhtimal üzerine hüküm verme, zan.
Vesvese, kuruntu.
Tam olarak inanmama, imandaki zaaf hali olup karşıtı, yakin.

Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan …

Mevhum, (Arapça موهوم ).
Vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı.
Vehim, (vehm, arapça وهم ).
Belirsiz fikir ve düşünce.
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen,
Kuruntuya dayanan.
Kuruntu, evham, işkil.
Aslı olmayıp evham mahsulü olan.
Manasız ve mübhem korku.
Cüz’i manaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.
Yanlış ve yersiz düşünce,
Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanmak.
İşkil, evham.
Vesvese.