Bir tür esrar …

Gubar,
Esrar, toz halindeki esrar.
Kubar diye de kullanılır.
Bir tür esrar.
Ot,
Esrar,
Hanteriş,
Marijuana,

Kenevir bitkisinin Cannabis indica türünün çiçekleri ve tohum yataklarından elde edilen, vücutta kullanıldığında sarhoşluk ve keyif veren bitki parçalarının ve uyuşturucunun halk arasındaki adıdır.
ESRAR

Gubar kelimesinin diğer manaları;
Elenmiş samanın tozu, toz.
Verimsiz tarla.

Kepez, Gelin başlığı …

Kepez,
Gelin başlığı.
Halk ağzında Gelin başlığı.
Gelin tuvağına takılan tavuk tüyünden süs.
Renkli tülbentlerle yapılan üzerine boncuk, para, altın takılmış gelin başlığı.
Boncuk, para ve tüy takılmış renkli tülbentlerle yapılan gelin başlığı, tepelik.

 

Kepez sözcüğünün çeşitli yörelerdeki diğer anlamları şöyledir ;
Verimsiz, kıraç toprak
Koyunların başlarındaki kabarık yünler.
Çalı, bodur ağaç.
Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler, sorguç.
Tavuk ve kuşların ibiği veya başındaki uzun tüyler.
Kuşların başında perçem tarzındaki tüy.
Göl ve ırmaklardaki çukurlar.
Mağara.
Dağların oyuk, kuytu yerleri.
Yüksek tepe, dağ.

Sonuçsuz, başarısız …

Akim,
Arapça, akim عقيم
Sonuçsuz,
Kısır,
Başarısız,
Neticesiz, sonu yok.
Beyhude.
Verimsiz.
Beyhude, boş yere.

Kısır, verimsiz, neticesiz.
Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz.
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz.

Yağmur getirmeyen rüzgar.

Kısır erkek veya kadın.
Çocuğu olmayan, kısır.
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
Döl vermeyen.

Akim kalmak, sonuçsuz kalmak, gerçekleşememek.

Akim kelimesi, dil bilgisi yönünden Türkçe’de sıfat olarak kullanılır. Eski dilde Kısır, verimsiz, döl veremeyen, Sonuçsuz, başarısız anlamındaki bu kelime Türkçede, Hakim anlamında kullanılır.

1 2