1791 yılında Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir barış antlaşması …

Ziştovi,
Ziştovi Antlaşması,
(4 Ağustos 1791)
Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’na bağlı Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 4 Ağustos 1791 tarihinde imzalanan bir antlaşmasıdır.

Bu anlaşma ile Osmanlı-Rus Savaşı çerçevesinde gelişen 1787-1791 yılları arasındaki Osmanlı-Avusturya Savaşı sona ermiştir. Ziştovi kenti, Tuna Nehrinin güneyinde Veliko Tırnovo ilinde bulunur.