Israr eden …

Israrcı,
Israr eden.
Israr etmek.
Sırnaşık,
Şınaşık, sınaşık, alışık.
(Balıkesir-Kocaeli -Bilecik-Edirne-Kırıkkale yöreleri)
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse).
Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek.
Rahatsız eden, sıkıntı veren.
Fenikme, Füşürde,
İrhas.
Sık boğaz,
Ayak diremek,
Bekinme,
Çok istemek.
Dayatma, Direnme,
Üsteleme,
Yapmacık, Yılışık,
Zorlama,

Üsteleme, üstünde durma…

Israr,
Arapça, israr, (ﺍﺻﺮﺍﺭ).
Arapça, sarr kelimesinden türetilerek, israr.
İstediğinin olması için bir şeyin veya kimsenin durmadan üstüne düşme, arzusunu kabul ettirmek için tekrar tekrar üstünde durma, üsteleme.
Dediğinden dönmeme, ayak direme, direnme, inat etme.
Kuvvetle üstünde durmak, üstüne düşmek.
Ayak diremek, direnmek, inat etmek.
Üsteleme, üstünde durma.
Bir fikir veya meşru davadan dönmemek.
Direnmek, sebat etmek.
Ayak direme, Diretme.
Diretme, üsteleme.
Hayırlı bir hal üzere sadakat ile kalmayı istemek.
Eskiden, Bir fikir veya meşru davadan dönmemek.