Ticaret …

Tecim,
Ticaret,
Ürün, mal vb. alım satımı.
Arapça ticaret kelimesinden tecim sözcüğü çağrışım yoluyla türetilmiştir.
Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.

Alım-Satım.
Alım satım işi.

Savda,
Kar,
İng. Trade,
İsp. comercio,
Frn. commerce,
Alm. Handel,

Ticaret, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliğidir.
Ticaret, kazanç ereğiyle yürütülen her türlü alım satım işidir.
Ticaret, malların veya hizmetlerin bir kişiden veya varlıktan diğerine, genellikle para karşılığında aktarılmasıdır. Ticaret yapılan yere veya sisteme pazar denir.

Eskiden ticaret biçimi olarak takas, barter, değiş-tokuş kullanılırdı. Bir mal ve hizmetler için mal ve hizmetlerin doğrudan değişimidir. Para kullanılmadan karşılıklı mubadeledir. Tüccarlar , ticareti genellikle para gibi bir değişim aracıyla pazarlık ederler. Sonuç olarak, satın alma satış veya kazanç ayrılabilir.

Paranın icadı ticareti büyük ölçüde basitleştirmiş ve teşvik etmiştir. İki tüccar arasındaki ticarete ikili ticaret denir, ikiden fazla tüccar içeren ticarete ise çok taraflı ticaret denir.

Mal ya da hizmet karşılığı yapılan ticaret

Başka bir objenin içine gömülü olan bilinçaltı mesajı olarak tanımlanan bir işaret ya da mesajlara verilen ad …

Subliminal,
Bilinçaltı,

Şuuraltı.
Tahteşşuur,

Psik, bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan anlamına gelir. Bilinçaltı mesajı olarak tanımlanır. Başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır. Normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmış olup insanın bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler.

Bu tür mesajlar insanın bilinçaltını etkiledikleri için reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla subliminal teknikler olarak kullanılmaktadır.

Reklamcılıkta sıkça kullanılır. Subliminal mesaj başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır. İnsan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır.

Marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgisini, ihtiyacını ve algısını değiştirmeye kadar birçok konuda kullanılmaktadır.

Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örnekleridir. Subliminal mesajların amacı insanların beş duyu organı ile algılayamadığı ve engelleme durumu olmadığı direk beyne verilen mesajlardır. Subliminal mesaj sadece fotoğraf olarak değil ses dosyalarında da bulunmaktadır.

Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır. Bu da toplumlarımızı yönlendirmeli reklamlara karşı savunmasız bırakmaktadır. Günümüzde yayınlanan dizilerde, filmlerde, çizgi filmlerde ve bu tarz programların çok büyük yüzdesinde subliminal mesajlar kullanılmaktadır. Hatta sadece subliminal mesajlar kullanılmakta ve 25. kare tekniği de kullanılmaktadır.

Televizyonlarda ve sinemalarda yayınlanan her tür video kaydında 25. kare tekniği uygulanır. Bir film şeridinde bulunan her bir saniyeye 24 film karesi yerleştirilmesi normaldir. Çünkü biz insanlar gözümüzde saniyede 24 kare algılanır. Ancak bir saniye içerisine yerleştirilen 25. kareyi gözümüzle göremeyiz ama beynimiz bu durumu algılar ve bilinç altımıza yerleştirir. Bu şekilde bir çok mesaj bir çok reklam unsuru bizlere aktarılır. Subliminal mesajlar hem iyi hem de kötü amaç ile kullanılabilir. Bu tür mesajların verilmesi bir bireyin karar aşamasını etkilediği için yasal olarak yasaklanmıştır.

En bilinen deney bir reklam uzmanı tarafından 1957 yılında yapılan piknik isminde bir filmde uygulanmıştır. Hazırlanan bu filmin her 5 saniyesine 0.003 saniyelik görüntüler eklenmiş ve bu görüntüler ile aç mısın? patates ye, mısır ye, kola iç, mesajları verilmiş. Filme ara verdiğinde patlamış mısır, kola ve patates satışlarında aşırı yükselme gözlemlenmiş.

Rize yöresinde tahıl ürünlerini saklamak için ayaklar üzerine kurulan ve “serander” de denilen ahşap yapı …

 

NaylaNayla,
Serander.
Serenti.
Paska,
Naliya,
Seren.

Doğu Karadeniz yöresine özgü olan ve tahıl, fındık gibi ürünleri saklamaya yarayan ahşap yapı türü.
Rize yöresinde tahıl ürünlerini saklamak için ayaklar üzerine kurulan ve “serander” de denilen ahşap yapı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde genelde kiler ya da tahıl ambarı olarak kullanılan tahtalardan yapılan genellikle dört nadiren altı, sekiz hatta oniki direkli küçük ahşap yapıların adıdır ve çeşitli yörelere göre adı değişir. Buna göre yörelere göre adları şöyledir;

Nayla, (Rize).
Serander,(Trabzon).
Serenti, (Rize).
Paska, (Sürmene).
Naliya, (Rize).
Seren, (Zonguldak).

Kısır, verimsiz …

Akim, Osmanlıca, Arapça ( عقيم).
Kısır, (Fr. Stéril, İng. sterile).
Kısır, ürün vermeyen.
Kısır, verimsiz.
Beyhude.
Üreme imkanı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
Ürün vermeyen (toprak).
Başarısız, sonuçsuz,
Sonuçsuz, başarısız,
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz,
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril
Yavru sahibi olma kabiliyeti bulunmayan, doğurma kabiliyeti taşımayan, steril.
Neticesiz, sonu yok.
Kısır, verimsiz, döl veremeyen.
Neticesiz, sonu yok.
Beyhude.
Yağmur getirmeyen rüzgar.
Çocuğu olmayan, kısır.