Urartu Krallığının başkenti …

Tuşpa,
Tuşpa (Van), Kentin adı bulunan bazı kitabelerde Turuşpa olarak geçer. Tosp olarak bilinen kent Urartu dilinde Tuşpa olarak anılır.
Rusahinili (Eski başkent)
Sugunia (Eski başkent),
MÖ 861 tarihinde, Asya kökenli Huriler tarafından Urartu Devleti kuruldu. Urartu Devletinin en güçlü dönemi (MÖ 8.-7. yüzyıl) olmuştur. Başkent Tuşpa, Van Gölü kıyısında olup, Van’a 5 km uzaklıkta bulunan sarp bir kayalık üzerinde kale olarak inşa edilmiştir.

Batısında Van Gölü, doğusunda yüksek Erek Dağı ile kuşatılmış olan ovanın, güneyi de yüksekliği 3500 metreye ulaşan güneydoğu Torosları ile çevrilidir. Urartular, Van’da 3. başkent olarak Tuşpa’ yı tesis etmişler. Müstahkem kale uzun bir süre Urartu Devleti’ nin başkenti olarak kalmıştır.

Urartu Kralları; Aramu, İşpuini, Minua, Argişti, Erimena, Rusa, Sarduri.

Taş işçiliği alanında gelişmiş Urartu’lar mezarlar, tapınaklar, saraylar, su bentleri, su kanalları ve kaleler inşa etmiştir. Çavuştepe, Patnos, Kayalidere ve Toprakkale Urartu Uygarlığı’ nın eserleridir. Özellikle günümüze kadar varlığını sürdüren bir şehir içme suyu şebekesi ve gelişmiş sulama sistemini bulmuşlar. Ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır.

Günümüzde, Van merkez ilçesinin ikiye bölünmesiyle 2012 yılında Tuşba ilçe olmuştur. İlçenin nüfusu; 2020 TUİK verilerine göre 162.153′ tür.

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir kale …

Zernek,
Hoşap,
Güzelsu,
Çavuştepe,
Van’ın Gürpınar ilçesinde bir kale.
Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap (Güzelsu)’da yer almaktadır. Hoşap, Van’a 60 km, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır.

Osmanlı devletinde ileri gelen Ermenilere verilen ad …

Amira,
18. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti’nde ileri gelen Ermenilere verilen isimdir.
Osmanlı devletinde ileri gelen Ermenilere verilen ad.
XVIII. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti’ndeki ileri gelen Ermenilere verilen ad.
Asırlar boyu, çeşitli Ermeni Krallıkları ve Beyliklerinin kısmen bağımsız fakat çoğunlukla etraftaki büyük devletlere tabi veya yarı tabi devletler halinde yaşadıkları bu bölgelere, zaman zaman çeşitli isimler verilmiştir.

Asıl Ermenistan, Büyük Ermenistan ve Küçük Ermenistan olarak ikiye bölünmüş. Büyük Ermenistan 15, Küçük Ermenistan 3 vilayet olarak ayrılmıştır. Kilikya ise Sahil Kilikyası ve Dağlık Kilikya olarak iki kısımdan oluşturmuştur. Bu bölgeye zaman içinde verilen isimler çeşitlidir. Asuri’ce yüksek memleket anlamına gelen Urartu, Ibranice Ararat, Aramice Harminyap, Harmeni kelimleri kullanılmış. İlk defa MÖ 521 yılında Daryüs Kitabesinde Armeni (yukarı memleket) adını almıştır.

Batı dillerinde, bölgeye Armania adı verilmiş, bizde de Meşrutiyetten sonra Fransızca’dan tercüme edilerek, ilk defa Ahmet Cevdet Paşa tarafından Ermeni kelimesi kullanılmıştır. Ermeniler ise kendiler için Hayasdan Hay ismini kullanırlar. Ancak bütün bu isimler aslında bölgeye verilmiş coğrafi birer isimden ibarettir.

Van Gölünün kuzey batı kıyısında Urartular döneminden kalma bir kale …

Kef,
Kef kalesi,
Adilcevaz’ın 6 km. kuzeyindeki volkanik bir tepe üzerindedir. Kef Kalesi, bölgedeki Urartu eserlerinden biridir. Etrafı sarp araziyle çevirili olan ve ilçeye hakim bir noktadadır. Kalenin Van Gölüne bakan kuzey tarafı tek çıkış yolu.
Eski Ermeni adı Ardzgue olan Adilcevaz kasabası, Van Gölü kıyısındadır. Adilcevaz’ın
Dağın tepesinde, Kef Kalesi olarak bininen eski Urartu şehri ve tapınağı vardır.

Adilcevaz ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Aygır Gölü, bölgenin doğa turizm merkezlerinden biridir.

Göl kenarında bulunan alabalık tesisi, özellikle yaz döneminde yoğun ilgi görmektedir. Bununla beraber oldukça temiz olan göl suyu, yüzme amaçlı da kullanılabilmektedir ve plajı da bulunmaktadır.

Diğer kaleler;
Aynasis,
Ayanis kalesi,
Van kalesi,
Hoşap kalesi,
Çavuştepe Kalesi,
Toprakkale,

Van Ovası’nın su gereksinimini karşılamak için Urartular tarafından yapılan ünlü kanal…

Şamram,
Şamran,
Menua,
Sulama kanalı.
Van Ovası’nın su gereksinimini karşılamak için Urartular tarafından yapılan ünlü kanal.
Bir su mühendisliği harikası olan 51 km. lik bir kanaldır.

Menua Sulama Kanalı, aynı zamanda Kral Menua (MÖ 810-786) ve eşi Tariria’nın ölümsüz aşkını simgeler.
Van’ın güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası’ndan, Urartu Krallığı’nın başkentinin bulunduğu Van Ovası’na tatlı su getiren Menua Kanalı, aynı zamanda geçtiği yerlerde tarım yapılan alanlar ile meyve ve sebze bahçelerine hayat vermektedir. Ortalama 2.5 m3 su taşıyan Menua Kanalı’nın Van Ovası’na taşıdığı su kapasitesi 75 milyon metreküpten fazladır. Kanal boyunca yaklaşık 5000 hektardan fazla arazi sulanmaktadır.

Halk tarafından bir aşk öyküsüyle efsaneleştirilerek Semiramis-Şamram adını alan bu ünlü sulama kanalı, günümüzde halk türkülerinde bile “Edremit Van’a bakar, içinden Şamram akar” dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.

Van gölü kıyısında Urartu döneminden kalma bir kale…

Ayanis (Ağartı),
Keçikıran,
Kef,

Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında, Urartular döneminden kalma bir kale.

 

Ayanis Kalesi Van’ın 35 km. kuzeyinde, Van Gölü’nün doğu kıyısındaki Ağartı Köyü yakınında, 100×400 metre ölçülerinde kayalık bir tepe üzerine M.Ö. 685 ve 645 tarihleri arasında kurulmuştur.

Urartu Krallığı’nın başında bulunan kral II. Rusa tarafından inşa edilmiştir.

Yapılan arkeolojik değerlendirmeler ve dendrokronolojik çalışmalara göre Ayanis Kalesi M.Ö. 673-72 tarihlerinden hemen sonra yapılmıştır.

1 2