Dürüst, iyi ahlaklı…

Onat,
Kavim,
Arapça, kavim, (ﻗﻮﻳﻢ) düzelmek, düzgün olmak anlamındaki kiyam’dan kavim türetilmiş.
Doğru, dürüst.
Dürüst, iyi ahlaklı.
İyi, güzel, düzgün.
Özenli, düzgün, uygun.
Yararlı.
İyi, doğru, uygun, düzgün.
Doğru, uygun, muvafık.
İyi, mükemmel.
Onat, Unat, Doğru, uygun, iyi, mükemmel, layıkıyla, tamam, muvafık.

Onat sözcüğünün yörelere göre başka anlamları;
Halk ağzında, Kumaşın dış yüzü, kullanılacak yanı (Amasya yöresi)
İyi yaradılışlı, namuslu (Çanakkale yöresi)
Doğru, uygun (İçel yöresinde)
Kolay (Bolu yöresi)
Tatlı (Tekirdağ yöresinde)