Hac zamanı dışında Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme …

Umre,
(Arapça, العمرة).

Hac mevsimi dışında Kabe’yi ve Mekke’nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme.

Müslümanların Kabe’yi ziyaret etmelerine denir. Ziyaret biçimi hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yani kısaca hac zamanı haricinde yapılan hacca umre denir.
Hac mevsimi dışında Kabe’yi ve Mekke ve Medine’ deki mukaddes yerleri ziyaret etmek.
Farz olan hacca Hacc-ı Ekber denildiği gibi, Umreye de Hacc-ı Asgar denilir. Cuma gününe tevafuk eden hacca da Hacc-ı Ekber denilir.

Müslümanlıkta Umre yapmak, Hanefi ve Maliki mezheblerine göre Sünnet, Şafi ve Hanbeli mezheblerinde ise farzdır. Bu ziyaret yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak İslama göre tavsiye edilmiştir. Yani umre menduptur. Arefe ve Bayram günlerinde yapılır ise umre mekruh olur.

Hac dışında ve hac zamanında yapılan hac üçe ayrılır.
İfrad haccı. Hac aylarında sadece hac yapmaktır.
Temettu haccı. Hac aylarında ayrı ayrı ihrama girerek umre ve hac yapmaktır.
Kıran haccı. Aynı ihramda umre ve haccı birleştirmektir.

Yiyicilik, rüşvet alma …

isviçre

İrtikap,
İrtikab (Arapça, ارتکاب ), Suç işleme.
Bir işe girişmek.
Kötü bir iş işlemek.
Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak.
Bir makamı alet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak.
Rüşvet alma.

Yiyicilik.
Rüşvet (İng. bribe).
Rişvet (Osmanlıca).

Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar.
Bir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan ayni veya parasal çıkar.

Kötü iş yapma, kötülük etme.
Yalan söyleme, hile yapma.

Bir Osmanlı atasözü vardır ki çok güzel anlatmıştır aşağıda kişinin irtikap ile alakasını ;
Devlet-i Osmanı Ahalide Terfiyi Temayüz İlim İrfan İle Olmaz,
Ya Olacak Kuvvetli İltimas,
Ya Olacak Madeni Has,
Ya da Olacak Ten ile Temas.

Zaten Eski Başbakan’larımızdan ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal da gerçeği çok güzel ifade etmiştir. “Benim memurum işini bilir” diyerek. Nede olsa serde Osmanlılık var. Hatta o kadar normal ki rüşvetin belgesi olmaz, denir. Türk Ceza Kanunu rüşvet alma ve rüşvet vermeyi suç sayar.