Jüpiter gezegeninin bir uydusu…

Elara,
Elara, Jupiterin yedinci uydusudur.
Leda,
Bej,
Europa,
İo,
Ganymede, Callisto,

Jüpiter’in 2018 yılında yapılan son tespitlerde 79 uydusu biliniyor.
Jüpiter’in uyduları:
İç Uydular:
Amalthea , Adrastea, Amalthea,
Metis,
Thebe.

Galileo Uyduları:
Callisto,
Europa,
Ganymede,
Io,

Jüpiter’in Dış Uyduları:
Ananke,
Carme, Callirrhoe,
Elara,
Himalia,
Leda, Lysithea,
Pasiphae,
Sinope .

Jupiter gezegenine verilen diğer isimler:
Müşteri,
Erendiz,
Uğur.

Talih ..

Şans,
Baht,

Talih,
Arapça, حظ
Farsça Tali kelimesinden türetilmiştir.
Kader, Kısmet,
Uğur,
Felek, Alın yazısı.
İkbal.

Piyango,
İng. lottery
Frn. loterie
Alm. Lotterie
Rusça. лотерея
Totem,

Şans, Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih.
Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.
Bir olayın olabilirliği.

Ülkemizde Milli Piyango biletlerinin satıcısı olan Nimet Abla gişesinin uğurlu olduğuna inanılır. Bahçekapı bileti olarak satılan biletlere ikramiye çıktığına rivayet edilir.

Muska, değerli taş, hayvan tırnağı gibi şeylere eski Türklerde verilen ad …

Moncuk,
Boncuk.

Muska, değerli taş, hayvan tırnağı gibi şeylere eski Türklerde verilen ad.
Atların boynuna takılan muska, değerli taş, hayvan tırnağı gibi şeylere eski Türklerde verilen ad.
Atın boynuna takılan değerli taş, arslan tırnağı, muska gibi şeyler.
Amulet inancı eski neolitik çağa kadar uzanır. Babil, Mısır, Sümer, Akatlar kısacası tüm Anadolu ve yakın bölge uygarlıklarında görülmektedir. Sümerlerin amulet olarak kullandıkları şekil ve figürler eski Mısır ile benzerlik gösterir.

Eski dönemlerde Babil’de amulete karşı muskalar kullanılmıştır. Eski Mısır’da Osiris, Horus veya Udjad gözü adı verilen muskalar, koruyucu olarak kullanılmış. Ayrıca Firavun döneminde de antik Mısır’da kral mezarlarında ve antik gemilerde koruyucu ve savunma amacıyla sıklıkla kullanılmış. Benzer şekilde Yunanlıların Matisma, Arapların Elayn dedikleri göze gelme, kem gözdür.


Eski Mısırlar, Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar tarafından el şeklinde muskaların da kullanıldığı tespit edilmiştir. Muskalar, boncuklar, moncuklar, Yunan, Roma, Yahudi, Budist, Hindu, İslam inançları içinde her zaman yer almıştır.

Anadolu’da üzerlik tohumu, çörek otu, soğan, sarımsak veya gök yüzünün mavi renginin göz ve nazardan koruduğuna inanılır. Üzerinde göz şekli ve göze benzer resimler bulunan nazar boncuğu, çocukların omzuna, yastığına, kundağına takılır. İsteğe bağlı olarak da büyükler boyunlarına, bileklerine, kıyafetlerine, arabalarına takarlar.

Göze gözle, karşı koymak fikriyle renk ve şekil olarak göze benzeyen her obje tek başına ya da bazı ilave objelerle tarihin derinliklerinden bu yana nazarın kötü etkilerine karşı savunma aracı olarak amuleti kullanmıştır.

Antik çağlarda kullanılan muskaya verilen ad …

Amulet,
Muska,

Fransızca Amulet,
İngilizce, amulet,
Latince, amuletum,
Amulet, Latince savunma aracı anlamındadır.
Amulet, bir tür nazarlık ya da muska.
Antik çağlarda kullanılan muskaya verilen ad.
Geleneksel olarak, nazarlık, nazar boncuğu, tılsım gibi doğal materyallerden üretilen muskalara amulette denir.

Muska, kötülükleri uzaklaştırdığına, uğur getirdiğine, hastalıkları iyileştirdiğine ve özel güçlere sahip olduğuna inanılan, doğal ya da insan eliyle yapılmış nesnelerdir. Değerli taşlar, metaller, hayvan dişleri ve pençeleri gibi pek çok nesne amulet olarak kullanılmıştır.

Hıristiyanlıkta encolpia denen amulet, haçlar, aziz kemikleri v.b. malzemelerdir.
Amuletin kökeni Eski Mısır’a dayanır. Eski Mısır’da kişinin atalarından kalma küçük vücut parçasını muska gibi kullanır. Mısırlılar kendilerini kötü günlerden, düşmanlardan ve tehlikelerden korumak için engerek başı, sembolik gözler ve kartuş gibi amuletler kullanmıştır. Pek çok uygarlıkta da hematit, yeşim, ametis, lapis, lazuli ve kantaşı gibi taşların kendilerine özgü koruyucu güçleri olduğuna inanılmıştır. Bir inanışa göre mercan, şeytanın evlerdeki kötü etkisini uzaklaştırma gücüne sahiptir.