Güney Afrika’ya özgü bir tür zurna …

Vuvuzela,
Lepatata,
Güney Afrika Zurnası,
Güney Afrika’ya özgü bir tür zurna.
Vuvuzela bazen lepatata diye, bazen de Güney Afrika Zurnası diye adlandırılan, Güney Afrika yöresine ait üflemeli bir çalgıdır. Zurna, 61 cm boyunda ve 110 gram ağırlığındadır.

Futbol maçlarında taraftarların yanlarında bulundurduğu ve maç esnasında sürekli çaldığı düdüğün büyük bir versiyonudur. Bir çeşit borazan. Yerel maçlarda çalınarak gürültü çıkarılır. FIFA, bu malzemenin maçlarda serbest olarak tezahurat için kullanılmasını uygun gördü.

Üflemeli bir çalgı…

Zurna,
Surna,
Safare,
Farsça: surnay,
Fransızca: clairon
İngilize: clarion.
Keskin ses çıkaran bir çalgı.
Yerel müziğin önemli çalgılarından biridir. Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı.
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı.
Baş kısmından başlayarak aşağı doğru genişleyen bu boruyu çalabilmek için ağzına, kamıştan yapılmış bir sipsi takılır. Üstünde altı, alt yanında ise bir olmak üzere yedi delik vardır. Genellikle erik, kayısı, şimşir, ceviz vb. ağaçlarından yapılmaktadır.

Üflemeli çalgılar tipik olarak ikiye ayrılır:
Bakır nefesli çalgılar:
Kornolar, trompetler, trombonlar, öfonyumlar ve tubalar.

Tahta nefesli çalgılar:
Blokflüt, flütler, obualar, klarnetler, arakiye, cura, saksafonlar ve fagotlar.

Tuba ailesinden nefesli bir çalgı …

Suzafon,
İngilizce: Sousaphone,
Fransızca: Soubassopbone.
Tuba ailesinden nefesli bir çalgı.
Suzafon, tuba türü üflemeli bir çalgıdır.
Yaygın olarak bandolarda ve çeşitli müzik tarzları için kullanılmaktadır. En çok, Amerika Bandolarında kullanılır. Türkiye’deki bandolarda da kullanılmaktadır.
Müzisyenin vücudu etrafına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Müzisyenin sol omuz tarafından desteklenerek taşınırken, suzafon kolayca çalınabilir.

Bakır üflemeli çalgılardan oluşan orkestra …

Fanfar,
Fransızca fanfare.
Bakır üflemeli çalgılardan oluşan orkestra.
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.
Yalnız üflemeli bakır çalgılardan meydana gelen orkestra.
Bu orkestranın çaldığı tartımlı ve canlı parça.
Bir opera temsilinde, bakır ve nefesli çalgıların sahnede icra ettikleri parça.

Bakır nefesliler:
Korno (Corno / Hörn / Horn)
Trompet (Tromba / Trumpette / Trumpet)
Trombon (Trombone / Posaune / Trombone)
Tuba (Tuba / Tuba / Tuba)

Altı delikli bir tür flüt…

Fifre, (Fr. fifre).
Almanca phifer.
İngilizce, Pifaro, piffere.

Yanlamasına çalınan, altı tane deliği olan, tahtadan bir tür flüt.
Altı delikli bir tür flüt.
Bandolarda kullanılan büyük flüt.
Flüt ailesine mensup ahşap bir müzik çalgısıdır.
Yanlamasına çalınan, ses genişliği iki oktav olan, anahtarsız, 6 delikli, tahtadan flüt benzeri basit bir üflemeli çalgı.

Fifer, Fifre çalan kimse.
Fife, fifre çalmak anlamındadır.