Türk tuluat tiyatrosunda baş komik görevindeki uşak tiplemesi…

İbiş,
Nekre,
Güldürücü, komik.
Eski tuluat oyunlarında çoğu kez uşak rolünü oynayan komik.

Nekre, güldürücü, komik ve İbiş adlarıyla da anılır. Karagözdeki Karagöz tipini andıran Kavuklu, ortaoyununun ikinci önemli kişisidir. Dilimli ve sarıklı bir kavuk, kırmızı çuhadan bir kaftan giyer. Oyunun asıl güldürme yükü onun üzerindedir. Kaba ama içten bir kişiliği vardır.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en az bilinen dallarından biri kukladır. Sözlü seyirlik oyunlarından olan kukla türlerinden en yaygın olanları ipli kukla, resim kukla, el kuklası, araba kuklası ve iskemle kuklasıdır. Araştırmalarda en çok el kuklasına ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Türk kuklasındaki kişiler Karagöz veya Ortaoyunundakiler gibi belirgin özelliklere sahip değildirler. Kukla oyunlarında ya Karagöz ile Ortaoyunundan alınmış konular ya da halk efsaneleri, aşk hikayeleri gibi konular işlenir.

Türk tiyatrosunun ünlü tuluat ustaları;
Naşit Özcan,
Münir Özkul,
Nejat Uygur,
İsmail Dümbüllü,
Abdürrezzak Efendi,

İlim veya sanatta üstün olan kimse…

Üstat,
Üstad,
Farsça üstad,
(Üstaz),

Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse.
Öğretmen.
Usta.
Sanatçı.
İlim veya sanatta üstün olan kimse.
Usta, sanatkar.
Muallim, profesör.
Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü.
Sanatta veya bilgide veya icraatta veya amelde meharetli zat.
Siyasal ve hukukçular arasında kıdemi belirten bir terim.
Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse.
Birinci sınıf karagözcülere, ortaoyunculara, tuluatçılara verilen sıfat.
Sanat yanı büyük olan Karagözcülere, Ortaoyunculara ve doğaçlama sanatçılarına verilen ünvan.