Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi…

Rıka,
Arap alfabesi 28 harften oluşur.
Osmanlıcada Arap harflerinin yanı sıra, Farsça’ daki p( پ ), ç( ﭺ ) ve ( ﮊ ) harflerini de kullanmışlardır.

 

Bu 31 harfin dışında Türkçedeki ince g ünsüzünü belirtmek için kef harfine bir çizgi eklenerek gef, genizsi n ünsüzü için üç nokta eklenerek nef (sağır kef, kâf-ı nunî), lam ile eliften lamelif, hemze ile h harfinin ünlü şekli olan hâ-i resmiye harfleri oluşturulmuştur.

Nesih’in dendansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüne verilen ad ve Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimidir.

Arap harfleriyle yazılan diğer yazı türleri;
Reyhani-Reyahani,
Muhakkak(Muntazam, Muhkem),
Sülüs,
Nesih,
Rika,
Tevki,
Talik,
Divani,
Musenna (Levha ve kitabelerde kullanılır),
Siyakat,
Tuğra,

Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü…

Cari,
Hilali,
Nestalik,
Siyaka, Sülüs,
Talik,

Arap alfabesi 28 harften oluşur.
Osmanlıcada Arap harflerinin yanı sıra, Farsça’ daki p( پ ), ç( ﭺ ) ve ( ﮊ ) harflerini de kullanmışlardır.

Bu 31 harfin dışında Türkçedeki ince g ünsüzünü belirtmek için kef harfine bir çizgi eklenerek gef, genizsi n ünsüzü için üç nokta eklenerek nef (sağır kef, kâf-ı nunî), lam ile eliften lamelif, hemze ile h harfinin ünlü şekli olan hâ-i resmiye harfleri oluşturulmuştur.

Nesih’in dendansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüne verilen ad ve Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimidir.

Arap harfleriyle yazılan diğer yazı türleri;
Reyhani-Reyahani,
Muhakkak(Muntazam, Muhkem),
Sülüs,
Nesih,
Rika,
Tevki,
Talik,
Divani,
Musenna (Levha ve kitabelerde kullanılır),
Siyakat,
Tuğra,

Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü. ..

Hilali,
Celi,
Talik,
Cari,
Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü.

Arap alfabesi 28 harften oluşur.
Osmanlıcada Arap harflerinin yanı sıra, Farsça’ daki p( پ ), ç( ﭺ ) ve ( ﮊ ) harflerini de kullanmışlardır.

Bu 31 harfin dışında Türkçedeki ince g ünsüzünü belirtmek için kef harfine bir çizgi eklenerek gef, genizsi n ünsüzü için üç nokta eklenerek nef (sağır kef, kâf-ı nunî), lam ile eliften lamelif, hemze ile h harfinin ünlü şekli olan hâ-i resmiye harfleri oluşturulmuştur.

Nesih’in dendansız, yuvarlak ve kıvrak bir türüne verilen ad ve Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimidir.

Arap harfleriyle yazılan diğer yazı türleri;
Reyhani-Reyahani,
Muhakkak(Muntazam, Muhkem),
Sülüs,
Nesih,
Rika,
Tevki,
Talik,
Divani,
Musenna (Levha ve kitabelerde kullanılır),
Siyakat,
Tuğra,

Hükümdar buyruğu, ferman …

Yarlık,
Ferman,
Hükümdar buyruğu,
Yarlığ, (İlhanlılar, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Kırım Hanlıkları, Altınordu devletleri)
Pervana, (Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları)
Mevkii, (Memlukler)
Ferman, Farsça, فرمان

Hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir.
Buyruk, Emir.
Ferman, Farsça buyurmak, emretmek anlamındadır..
Hükümdar buyruğu.
Osmanlı döneminde, padişahın yazılı buyruğu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.