İtalya’da bir kent…

Orvieto,
İtalya’nın Umbria bölgesinde güneybatısında Terni ili’ne bağlı sıra dışı bir tarihi kent. Şehir, 325 metre yükseklikte ve açık kahverengi volkanik tufa kayalıklı büyükçe bir masa dağ üzerine kurulmuş. Orvieto’nun etrafı savunma amaçlı olarak surlarla çevrilmiş. M.Ö. 9. yüz yıldan itibaren Etrüsk uygarlığında kalmış.
Orvieto’ya Roma’dan 1,5 saat uzaklıktadır.

Kentin altında 1200’e yakın mağara bulunuyor. Kentteki Gotik mimari stilindeki katedralde çok sayıda heykel yer alıyor.

İtalya’daki diğer şehirler;
Ancona, Arezzo, Asti, Avelline,
Bari, Brescia, Bolonya, Bergamo, Bolzano,
Cagliari, Cenova, Como, Caserta, Cuneo,
Ferrara, Floransa (Firenze), Forli Cesena,
Genova,
Katanya (Catania),
Livorno, Latina, Lucca, Lecce,
Milano, Messina, Modena, Matera,
Napoli, Novara,
Orvieto,
Piza (Pisa), Palermo, Padova, Prato, Parma, Perugia, Piacenza, Pescara, Pavia, Potenza,
Roma, (Başkent).
Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, Sassari, Siraküza (Siracusa),

Siena,
Taranto, Torino, Trieste, Trento, Terni,Trapani, Tremo.
Udine,

Verona, Venedik (Venezia),
Vicenza, Varese,

Yanardağların püskürttüğü kül bulutu …

Tefra,
Yanardağların püskürttüğü kül bulutu.
Kül bulutu.
Volkandan atılan lav hariç tüm malzemeye tefra denir.

Tefra (Tephra),
Krater veya volkanik bacadan püsküren ve havadan taşınarak çökelen tüm tip ve boyuttaki malzemelerdir. Dünyanın manto katmanının üzerinde yeralan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanına da tefra denmektedir. Kısaca volkanlardan atılan lav hariç tüm malzemelere tefra denir. Bu malzemeler değişik boyutlardadır. 2.0 mm’den ufak boyutta olurlarsa kül, 2-64 mm. arasındaki küçük katı parçacıklar, lapilli ve daha büyük tane boyuta sahip olanlara da volkan bombası veya blok adı verilir. Volkanik kül yağmuruna Lav gözesi denir.

Volkanik toz, kül, lapilli ve blok veya bomba gibi dört grubdan oluşur. Tane boyuna bakılmazsızın volkanlardan püskürtülen tüm materyal için tefra sözcüğü kullanılır. Tefra çoğunlukla magmanın kendisinden türemiştir. Yunanca Tüf (ateş) anlamında olan piroklastik kayaçlar, yani tanecikler olup püskürme biçimi ve tanelerin kökenine bağlı değildir. Bağımsız olarak volkanik bacalardan dışarı atılan volkanik yollarla oluşmuş kırıntılardır. Tefra sözcüğü piroklastik malzeme ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.