Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı…

Civelek,
Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.
Yeniçeri Ocağına yeni girmiş ya da girmeye aday, yakışıklı delikanlılardan seçilen ve aşçıbaşının yanında çalışan gençlere verilen ad.
Yeniçeri Ocağı’nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler.
Osmanlı ordusunda Yeniçerilere hizmet eden eşcinseller, civelek olarak tanımlanmış.

Civelek sözcüğünün yörelere göre halk ağzındaki başka anlamları:
Köyün bütün işlerine karışan adam.
Toprağı ve hayvanı olmayan işçi.
Gelincik otu.
Bir çeşit elma.
Su çulluğu.
Küçük tipli (kimse).
Cüvelek.
Sokulgan.
Geveze.
Toy.
Canlı, oynak, çekici.
Canlı, neşeli ve sokulgan
Neşeli, hareketli, sokulgan.
Canlı, hareketli ve neşeli deve yavrusu veya genç.

Düğün eğlencesi …

Tey,
Düğün eğlencesi.
Düğün dernek,
Erzincan yöresinde, halk ağzında düğün eğlencesi.
Düğün dernek, Evlenme dolayısıyla yapılan kutlama töreni ve eğlence.
Düğün eğlencesi yapılan yer; simah.

Toy; Şenlik, şölen, ziyafet.
Toy, Düğün, Eğlence.
Eski Türkçede, tügün, dügün, düğün.
Evlenme veya sünnet dolayısıyle yapılan şenlik, velime, sur.

Eski Türklerde, toplumsal ve örgütsel içerikli büyük ziyafet…

Toy,
Şenlik, şölen, ziyafet.
Eski Türklerde, toplumsal ve örgütsel içerikli büyük ziyafet.
Arapça ziyafet, (ضيافت );
Şölen, ziyafet.
Moğolcadan Türkçeye girmiş olan şölen kelimesi, eskiden kullanılan toy sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Düğün yemeği.
Düğün ziyafeti,
Arusi,
Urs,
Urus,
Eski dilde düğün ziyafeti.
Farsça Arusi evlenme ziyafeti, şöleni anlamındadır.

Eski dilde düğün ziyafeti …

Arusi,
Urs,
Urus,
Düğün yemeği.
Düğün ziyafeti,
Eski dilde düğün ziyafeti.

Farsça Arusi evlenme ziyafeti, şöleni anlamındadır.

Başlı başına ziyafet, şölen ve toy, bir olayı kutlamak, eğlenmek için bir çok kişinin bir araya gelerek yediği yemek anlamındadır. Kısaca yemekli toplantı anlamındadır. Ziyafet kelimesi, Arapça kökenli olup, ziyâfet (A ضيافت ) şölen, ziyafet demektir. Moğolcadan Türkçeye girmiş olan şölen kelimesi, eskiden kullanılan toy sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.