İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Dekanlarından, Hilal-i Ahmer Cemiyetleri başkanı olan ve “Kara Kemal” lakablı dönemin en büyük cerrahı…

Kemal Atay,
Ord. Prof. Dr.
Lakabı; Kara Kemal.
(D. 1890 İstanbul, Üsküdar – Ö. 1978 İstanbul)
Türk cerrahi tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi Dekanlarından Ord. Prof. Dr. Kemal Atay.
1912 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu.

Gülhane Hastanesinde bir sene staj gördükten sonra Vakıf Guraba Hastanesi’ nde ve Tıp Fakültesi I. Hariciye Kliniğinde üç yıl asistan olarak çalıştı. Sınavla 1. Sınıf operatör oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Halep Hastanesi’ nde bir sene başhekimlik ve operatörlük yaptı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ nin (Kızılay) savaş yaralıları için kurduğu Kudüs, Gelibolu ve Galatasaray Hastanelerinde operatör olarak çalıştı. Savaş sürerken 1916 yılında Almanya’ ya giderek Berlin Üniversitesi Charite Hastanesi’ nde dönemin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Auguste Bier’ in kliniğinde asistanlık yaptı. Kurtuluş Savaşı başlayınca yurda dönüp Ankara, Konya ve İzmir’ deki Hilal-i Ahmer Cemiyetlerinin başkanlıklarını yürüttü.

1920 yılında Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği müderris muavinliğine (doçent) tayin edildi. 1924 yılında Cerrahi Hastalıklar (Emraz-ı Hariciye) Muallimi (profesör) oldu. 1933 yılında Üniversite Reformunda II Cerrahi Kliniği direktörlüğüne tayin edildi. Bu görevdeyken 1939 yılında Ordinaryüs Profesörlüğe yükseldi. 1938-1943 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı. Prof. Dr. Süleyman Dirvana, Prof. Dr. Ali Uras, Prof. Dr. Muzaffer Cev, Prof. Dr. Orhan İskeçeli, Prof. Dr. Orhan Şaşmaz, Prof. Dr. Mustafa Pekin gibi tanınmış cerrahlar yetiştirdi.

1958 yılında emekli oldu ve İsviçre’ nin Montreux kentine yerleşti. Öğrenciler arasında “Kara Kemal” adıyla anılırdı. Döneminin en büyük cerrahlarından biriydi. Rektum prolapsusunun cerrahi tedavisinde Kemal Atay Tekniği adıyla anılan pupart bağına sigmoidopeksi yöntemini geliştirmişti. Çanakkale Savaşları’ nda yaralanan pek çok gaziyi tedavi eden, Cumhuriyet döneminde kanser üzerine önemli çalışmalar yapan Atay’ ın Tıp alanında yayınlanmış on beş kitabı bulunmaktadır.

Ord. Prof. Dr. Ahmet Kemal Atay (Kara Kemal), 8 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’ da öldü.

Ülkemizde modern psikiyatrinin kurucularından Ordinaryüs Prof. Doktor…

Rasim Adasal,
Ordinaryüs Prof. Doktor.
(D. 1902 Girit – 1982 İzmir)
Türk hekim.
Türkiye’de psikiyatri hekimliğinin kurulmasında önemli rol oynamıştır.
Girit’ in Kandiya kentinde 1902 yılında doğdu. İlkokuldan sonra I. Dünya Savaşı başlamadan önce ailesi İstanbul’ a gönderdi. 1920 yılında Vefa Lisesi’ nı bitirdi.

1925 yılında teğmen hekim rütbesiyle İstanbul Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. 1926 yılında İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ nde sinir ve ruh hastalıkları asistanı ve başasistanı olarak çalıştı. 1932 yılında doçent oldu. İstanbul Gümüşsüyü, Erzincan, Erzurum, Mareşal Çakmak ve Balıkesir Askeri hastanelerinde nöropsikiyatri uzmanı olarak çalıştı.

İstanbul’ da bulunduğu sıralarda, İstanbul Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe bölümlerini bitirdi. 1936-1938 yılları arasında Paris Tıp Fakültesi’ nin Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerinde yabancı asistan olarak çalıştı. 1943 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) nöropsikiyatri kliniği profesör yardımcılığına seçildi. Daha sonra profesör olarak oldu.

GATA ile birlikte çalışan Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri direktörlüğüne seçilen Adasal, 1972 sonlarına değin bu görevlerini yürüttü.

Türkiye’ de modern psikiyatrinin kurucularından sayılan Adasal, psikiyatri alanında birçok bilim adamı yetiştirmiş.
Sinir ve Ruh Hekimleri Derneği’ ni kurmuştur.
1964 yılında yayımladığı Medikal Psikoloji adlı kitabı, psikiyatri konusundaki en önemli çalışmasıdır.
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ nda ruh sağlığı dersleri verdi.
İzmir’ de 1982 yılında öldü.

Eserleri;
Sara Sendromu, 1939
Çocuğun Ruh Sağlığı, 1944
Ruh Hastalıkları, 1954
Medikal Psikoloji, 1964

Kıbrıs Türkü psikiyatri profesörü, Vamık Volkan’ın bir kitabı …

Nazi Mirası,
Çok sayıda masum insanın yok edilmesini hedefleyen bir programda aktif olarak çalışmış bir üst düzey SS Nazi komutanın travmatik mirasıyla mücadele eden torununun tedavi sürecinde önemli bir rol oynayan Prof. Dr. Vamık Volkan, toplumsal travmanın sessiz ve derin etkilerinin bilinçdışı yollarla nesilden nesle aktarılışını hem analiz edenin hem de analiz edilenin perspektifinden anlattılıyor.

Vamık Cemal Volkan;
Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan,
(1932, Lefkoşa, Kıbrıs – 90 yaşında)
Kıbrıs Türkü psikiyatri profesörü.
Lefkoşa’ da doğdu. Kıbrıs İslam Lisesi’ nde okudu. Son sınıftayken çıkan isyanla adı değişen Kıbrıs Türk Lisesi’ ni bitirdi. Türkiye’ ye geldi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden 1956 yılında mezun oldu. Türk vatandaşı olamadığı için çalışma şartları zordu. ABD, Chicago’ ya gitti. 2002 yılına kadar 45 yıl Virginia Üniversitesi’ nde ders verdi.

18 yıl üniversite hastanesinin başhekimliğini yaptı. Kırk kitap yazdı. Psikolojik çatışma ve kimlik konularında sayısız araştırma ve saha çalışması gerçekleştirdi. Psikopolitik teoriler ve dünyanın sorunlu birçok yerinde barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ ne aday gösterildi.

Eserleri:
Atatürk Anatürk, Atatürk’ün Psikanalitik Biyografisi,
Atlarla Yaşayan Kadın.
Divandaki Düşmanlar, Divanda Kılıç Dövüşü,
Fanustaki İnsanlar.
Gidenin Ardından, Göçmenler ve Mülteciler.
Hayvan Katili,
Kanbağı, Kayıptan Sonra Yaşam, Kıbrıs Savaş ve Uyum, Kimlik Adına Öldürmek,
Kozmik Kahkaha, Körü Körüne İnanç,
Kusursuz Kadının Peşinde,
Nazi Mirası,
Osmanlı’nın Yasından Atatürk’ün Türkiye’sine,
Psikanalitik Öyküler,
Tarihi ve Psikolojik Boyutlarıyla Uluslararası Terörizm
6 Adımda Borderline.

Ülkemizde modern cerrahinin kurucusu hekim ve İstanbul eski Belediye Başkanı …

Cemil Topuzlu,
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu
(D. 18 Mart 1866 İstanbul – Ö. 25 Ocak 1958 İstanbul),
Ülkemizde modern cerrahinin kurucusu hekim ve İstanbul eski Belediye Başkanı.
Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu hekim, yönetici ve İstanbul eski Belediye Başkanı.
Hekim, yazar, bürokrat.

İstanbul, Üsküdar Salacak Mahallesi’nde 18 Mart 1866 tarihinde dünyaya gelmiştir. Topuzlu oğullarından Yusuf Ziya Paşa’nın oğludur. 1886 yılında doktor yüzbaşı rütbesi ile Askeri Tıp Fakültesiden mezun oldu. Türkiye’de Modern Cerrahinin Kurucusu, Osmanlı ve Cumhuriyet Cerrahı, Yönetici ve İstanbul eski Belediye Başkanı’dır.

Fransa’da cerrah Peann’ın asistanlığını yapmış. Yurda döndükten sonra çalışmaya başladığı Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’de cerrahi servisini kısa sürede Avrupa standartlarına yükseltti. Şeyhülislam Cemaleddin Efendinin kızı Aliye Hanım ile evlendi. Geliştirdiği yeni teknikler ve yaptığı başarılı ameliyatlar sonucu kısa zamanda müderrisliğe (profesör) ve paşalığa, hemen arkasından da müşirliğe (mareşal) terfi etti.

Dünyada ilk defa iki hastada ameliyat esnasında kesilen atar damarları başarı ile dikerek uluslararası bir üne ulaştı. 1909 yılında kurucu dekan olarak ülkemizin ilk sivil tıp fakültesi olan İstanbul Tıp Fakültesini kurdu. Bunu Dişçilik ve Eczacılık okulları izledi.

1912 yılında ve 1919 yılının Mayıs ayında iki kez İstanbul Şehremini seçilmiştir. Görevi esnasında İstanbul’a yeni yollar, bulvarlar, Gülhane Parkı dahil bir çok park, şehir tiyatroları, merkez hali ve mezbahayı kazandırdı.

1920 yılında görevinden ayrılarak, Sadrazam Damat Ferid Paşa kabinesinde Nafia Nazırı (Bayındırlık ve İskan Bakanı) olmuştur. Damat Ferid Paşa ile geçinemeyip nazırlıktan istifa etmiştir. Nafia Nazırlığı istifasına sinirlenen Damad Ferid Paşa; Cemil Topuzlu‘yu Divan-ı Harbe vereceğini öğrenince Fransa‘nın Nice şehrine gitmek zorunda kalmıştır.

11 Nisan 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü ve 1. Cerrahi Kliniği Direktörü Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan tarafından İstanbul Üniversitesi Senatosu kararıyla Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniği Fahri Ordinaryüs Profesör ünvanı verilmiştir.

Eserleri;
Seririyatı Cerrahiye (Cerrahi Kliniği) 1896;
Sutures de Plaies Arterielles – Atardamar Yaralarında Dikiş 1897
Memories et ohservations medicales, 1905, (Tıp İncelemeleri ve Gözlemleri);
32 Sene Evvelki, Bugünkü, Yarınki İstanbul, 1944;
80 Yıllık Hatıralarım, 1951.

25 Ocak 1958 tarihinde İstanbul’da öldü.
1958 yılında adı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu‘na verilmiştir.

1919-1978 yılları arasında yaşamış, “Bağımsızlık Gülü”, “Sakarya Meydan Savaşı” eserleri ile ödül almış olan yazar, şair ve doktor …

Ceyhun Atuf Kansu,
(D. 7 Aralık 1919, İstanbul – Ö. 17 Mart 1978, Ankara)
Türk Yazar, Şair ve Doktor.
1919 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimci ve politikacı Nafi Atuf Kansu’nun oğludur. Küçük yaşta annesini kaybetti. Babasıyla birlikte 1921 yılında Ankara’ya yerleşti. Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Numune Hastanesi’nde çocuk hastalıkları uzmanı oldu.

Turhal Şeker Fabrikası, Ankara Şeker Fabrikası ve Etimesgut Şeker Fabrikası’nda hekimlik yaptı. İlk şiirini lisede yazdı. Toplumsal sorunlara ağırlık veren şiirleri İnkılapçı Gençlik, Ülkü, Yücel, Millet, İstanbul gibi dergilerde yayınlandı. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden esinlendi. Şiirlerinin kaynağını hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa oluşturdu. 1986 yılından itibaren adına bir şiir ödülü kondu.

17 Mart 1978 tarihinde Ankara’da, Etimesgut Şeker Fabrikasında çocuk doktorluğu görevinde iken kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Eserleri;
Şiirler;
• Bir Çocuk Bahçesinde (1941)
• Bağbozumu Sofrası (1944)
• Çocuklar Gemisi (1946)
• Yanık Hava (1951)
• Haziran Defteri (1955)
• Yurdumdan (1960)
• Bağımsızlık Gülü (1965)
• Sakarya Meydan Savaşı (1970)
• Buğday, Kadın, Gül ve Gökyüzü (1970)
• Tüm Şiirleri (iki cilt ölümünden sonra, 1978)

Makale Ve Denemeler:
• Devrimcinin Takvimi (1962)
• Ya Bağımsızlık Ya Ölüm (1964)
• Köy Öğretmenine Mektuplar (1964)
• Atatürkçü Olmak (1966)
• Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (1969)
• Balım Kız Dalım Oğul (1971)
• Halk Önderi Atatürk (1972)
• Cumhuriyet Ağacı (1973)
• Sevgi Elması 1972

Aldığı Ödülleri;
1965 Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü Köy Öğretmenine Mektuplar ile
1966 Yeditepe Şiir Armağanı, Bağımsızlık Gülü şiir kitabı ile.
1970 Behçet Kemal Çağlar Ödülü Sakarya Meydan Savaşı ile.

Kalp masajının mucidi, Amerikalı cerrah …

Dr.JAMES JUDE (2)
James Jude,
Dr. James Jude.
Dünyada milyonlarca kişinin hayatını kurtaran kalp masajı tekniğini geliştiren Amerikalı cerrah.
Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) yöntemi. 1950’lerin sonunda Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken göğsün ortasına elle ritmik olarak basınç uygulamanın kalbi yeniden çalıştırabileceğini ortaya çıkarmıştır. Göğüs kafesinin üstünde ortaya denk gelecek şekilde ritmik bir biçimde baskı uygulayarak duran kalbi yeniden çalıştırma yöntemidir.

1928 yılında doğan ünlü Amerka’lı cerrah, 2011 yılında Miami’de Parkinson hastalığına yakalanarak 2015 yılında, 87 yaşında hayata veda etmiştir.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde 1950 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı yıllarda arkadaşları William Kouwenhoven ve Guy Knickerbocker’ın yardımıyla birlikte çalışmalara başlamıştır. Amerikan Kalp Derneği’nin 1963’te resmen onayladığı bu keşif ile kalp masajı, yönteme suni tenefüsün de girmesiyle tıp literatürüne Kardiyo pulmoner Resusitasyon (CPR) olarak geçmiştir.

1971-2000 yılları arasında birçok farklı hastanede kalp operasyonları gerçekleştirenin Dr. James Jude, Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Jackson Memorial Hastanesi’nde Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi bölüm başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Amerikan Kalp Derneği’nin Miami başkanlığını yapan ünlü cerrah Bahamalar’daki Sir Victor Sassoon Kalp Vakfı’nın kalp hastası yoksul çocuklara yardım etmek için başlattığı kampanyaya da destek vermişti.