“Düşünen Adam” adlı yapıtıyla tanınmış Fransız heykelci…


Rodin,
François-Auguste Rodin,
(1840 Paris – 1917 Meudun, Fransa)
Fransız heykeltıraş.

1840 yılında Paris’ te doğmuştur. Okumayı bırakıp çizim yapmaya başlamıştır.
Rodin 1855 yılında heykel çalışmalarına başlamıştır. 1864 yılında heykeltıraş Barye’ nin kursuna katıldı ve dekoratif işler üzerine çalışmaya başladı.

Kırık burunlu adam adlı çalışması paris salonu tarafından rededildi.

İlk önemli yapıtı Tunç Çağı olmak üzere cehennemin kapısı, öpüşme, düşünen adam , balzaç gibi bir çok esere imza attı.


Rodin’ in ünlü düşünen adam heykelinin aslında ünlü şair Dante’ nin portresidir.
Modern çağın öncüleri arasında sayabileceğimiz Rodin, Pihidias ve Michelangelo ile birlikte heykel sanatının gelmiş geçmiş en iyi ustalarından biridir.

Romantizm akımından yararlanan Rodin 1917 yılında vefat etmiştir.

Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad …


Güllabici,
Akıl hastanelerindeki hademelere verilen ad.
İngilizce, Konuşma Diliyle flatterer, coaxer.

Deli güllabicisi.
Akıl hastanelerindeki gardiyan.
Zorla deli gömleği giydirmekle yükümlü adam.
Psikopoz, Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik koluna denir.

Akliye, Akıl hastalıkları, akliye kelimesiyle genellenmiştir.
Akıl hastanelerine, Tımarhane denir.
Farsça, Timarhane, تيمارخانه , akıl hastanesidir.

Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar.
Eskiden, akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bu gardiyanlara Güllabici denir. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da aynı anlama gelen mecazi anlamda güllabici denilirdi.

Akıl hastanelerindeki hademe, güllabici,
Akıl hastanesi hademesi.

Çok sert ve tutarsız hareketlerde bulunan akıl hastası …

Ajite,
Fr. agité
Akıl hastası.
Çok hareketli akıl hastası.
Saldırgan hasta.
Ajite
Esas olarak Fransızcadan alınan ajite anlamındaki sözcük kışkırtmak, duygu sömürüsü yapmak” anlamındadır. Ancak ajite etmek deyiminde ve çırpıntıya uğramak” anlamında ajite olmak olarak kullanılır.

Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
Kışkırtmak, duygu sömürüsü yapmak.

Ajite hastalar, saldırgan olabilir.Bu hastalara müdahale “kısıtlama (restraint)” olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal olarak iki çeşidi bulunmaktadır. Fiziksel kısıtlamada dört noktadan hasta sabitlenerek kendisine zarar vermesi engellenir. Kimyasal kısıtlama yönteminde ise ilaçlarla tedavi uygulamasıdır. Bu işlemler mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda hasta her şekilde zarar görebilir.

Represyon …

Engelleme,
Represyon (Frn. Répression, İng. repression).

Latince geri bastırmak anlamındaki repremere kelimesinden türetilerek Fransızca ve İngilizce repressio kelimesi olarak üretilmiştir.
Bastırma, Geri-bastırma.
Baskılama,
Psikolojide savunma mekanizması olarak kabul edilen davranış biçimi.

Dürtüleri veya fikirleri kabul edilemez olarak kabul ettiğimiz bir tür psikolojik savunma mekanizmasıdır.

Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması.

Bilinç dışına itilen.

Bastırılan, engellenen,

Baskı altında tutulan.

Represyon, psikanalizde önemli bir yeri olan baskılama, ruh hastalıkları alanında da çok sık kullanılan bir kavramdır.