Aklama, temize çıkarma …

İbra,
Arapça ibra, (ﺍﺑﺮﺍﺀ).
İngilizce: acquitance, discharge.
Arapça, beraet, borç, ayıp vb.nden kurtulmak, beri olmak anlamından ibra kelimesi türetilmiş.
Borçtan kurtarma, temize çıkarma.
Tebriye,
Tezkiye,
Aklama, temize çıkarma.
Sağlamlaştırmak.
Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.
Alacağından vaz geçmek.
Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.