Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı…

Ameli,
Arapça ameli, (ﻋﻤﻠﻰ).
Tatbiki,
Uygulamalı,
Pratik,
Tecrübeli,
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı.
Sadece ilim ve söze değil işe ve uygulamaya dayanan, işlemek ve yapmakla elde edilmiş olan, uygulamalı, tatbiki, pratik.
Hareketle ilgili olan, yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen uygulamalı, tatbiki.
Karşıtı: Nazari.
Elverişli, uygun, pratik

Amelia:
İngilizce: amelia
Bir veya daha fazla bacağın doğuştan olmaması.

Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse…

Eren,
Ermiş,
Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.
Erkek.
Kahraman, bahadır, babayiğit.
Erler, yiğitler, kahramanlar.
Allaha ermiş kimse.
Rical, tecrübeli, akıllı kimseler.

Eren kelimesinin diğer anlamı;
Amaç, erek.
Dirlik, erinç.
Dost.
Hayırlı çocuk.
Kızılcık.
Ölü çıkan eve getirilen yemek.
Ölü çıkan eve komşuları tarafından götürülen yemek.

Büyük, yetişkin …

Eke,
Halk ağzında eke,
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.
Büyük kardeş, ağabey.
Ede,
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk.
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve işleri büyük olan (çocuk).
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan).

Eke kelimesinin diğer anlamları;
Dahi.
Baş çoban.
Görgülü.
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Çok konuşan, geveze, ukala.
Çok bilmiş olan, her işe karışan.
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan
Küçük kardeş.
Kabadayı, efe halli.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi.

Büyük, yetişkin…

Eke,
Halk ağzında,
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart.
Yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyükmüş gibi olan çocuk.
Büyük kardeş, ağabey.
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart, olgun (insan ve hayvan).

Eke sözcüğünün diğer anlamları;
Kurnaz, açıkgöz (insan).
Tecrübeli, usta.
Zeki, çok bilgili (adam).
Dahi.
Görgülü.
Çok konuşan, geveze, ukala.
Küçük kardeş.
Baş çoban.
Kabadayı, efe halli.
Kadının veya kocanın büyük kız kardeşi
Küçükbaş hayvanların yıllanmış, olgunlaşmış olanı .
Çokbilmiş, bilgiçlik taslayan.

1 2