10. ve 11. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad …

Çomak,
Çomak eri,
Uygurlarca, bütün müslüman olmayan halka, müslümanlara verilen ad.
İslamiyet dışında kalanların da Müslümanlara Çomak adını taktıklarını belirtmektedir.
Çomak eri, Müslüman bir adam, demektir.
X. ve XI. yüzyıllarda, müslüman olmayan Türklerin İslam dinini benimsemiş olanlara verdikleri ad.

Uygurlar arasına tüccarlık yapmaya gelen Müslüman tacirlerin kullandığı bir çeşit değneğin adı, sonra Müslümanlara lakap olarak takılmış. Müslüman anlamına gelen anlamda kullanılmış.

Günümüzde de Uygurlar değneğe, çomak derler. Hatta o ki Türkçemizde de değnek anlamında çomak kelimesi kullanılmaktadır.

Müslüman olduktan sonra Karahanlılar ile Uygurlar arasında din ayrılığı yüzünden derin bir düşmanlık baş göstermiş. Karahanlı Türkleri de Uygurlar için Tat sözünü kullanıyordu, Uygurlar da Karahanlı Türklerine ve bütün Müslümanlara Çomak veya Çomak Eri adını vermekte idi.
Uygurların ve Müslüman olmayan diğer halkların neden Müslümanlara çomak adını verdiği bilinmiyor.

Eskiden Venedik’te yapılan ünlü kayık yarışlarına verilen ad …

Regata,
Regatta,
Eskiden Venedik’te yapılan ünlü kayık yarışlarına verilen ad …
Eskiden, Venedik’te büyük kanalda yapılan ünlü kayık yarışlarına verilen ad
Kayık ya da yelkenli tekne yarışı ,
Sandal veya yelkenli gemi yarışı veya yarışları,
regata
Kayık yarışı,
Tekne yarışı.
Yelkenli ve motorlu bir tür yarış teknesi.

Venedik deyince kanal, kanal deyince seyahat, Seyahat deyince de Gondol(Gondola) akla gelir. Gondol, ayakta duran bir kürekçi tarafından su yüzeyinde ilerleyen bir kayık olup Venedik’e mahsustur. Gondollar yüzyıllardır Venedik içinde taşıma işlerinde kullanılmış. Halen önemli bir nakliye aracı olup Venedik “Büyük Kanal”da Feri -Traghetti olarak çalışmaktadır. Turistler için Venedik’te bir Gondol sefası yapmak olmazsa olmaz. Gondollar köknar, meşe, kiraz, ceviz, karaağaç, ıhlamur, karaçam ve maun gibi sekiz farklı ağaçtan el yapımıdır. Gondolun genelde sol tarafı, sağ tarafından daha geniştir.