Bir kabilenin taptığı ata ya da tanrı heykeli…

Abakı,
Put,
Suret,
Heykel,
Totem,
Ongun,

Eski Türklerde, ölmüş ataların tapılan suret ve heykelleri.
Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla bir direkle evlerin ve çadırların önüne dikilirdi. Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara da abakı adı verilir. Bu korkulukların korkutucu anlam ifade etmesi abakı kelimesinden kaynaklanmaktadır. Daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak için evlere bahçelere dikilen heykellerin, ongunların, totemlerin veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır.

İlkel kavimlerde kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne dikilen heykellere abakı denilir.

İlkel kavimlerde kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ve tarlalara dikilen tılsım özelliğindeki heykel …

Abakı,
Put,
Suret,
Heykel,
Totem,
Ongun,
Eski Türklerde, ölmüş ataların (Aba’ ların) tapılan suret ve heykelleri.
İlkel kavimlerde kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ve tarlalara dikilen tılsım özelliğindeki heykel.
Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla bir direkle evlerin ve çadırların önüne dikilirdi. Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara da abakı adı verilir. Bu korkulukların korkutucu anlam ifade etmesi abakı kelimesinden kaynaklanmaktadır. Daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak için evlere bahçelere dikilen heykellerin, ongunların, totemlerin veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır.

İlkel kavimlerde kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne dikilen heykellere abakı denilir.

Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri …

Abak,
Abaki,
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan suret ve heykelleri.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan suret ve heykellerine verilen ad.
Eski Türklerde ölmüş ataların tapılan resim ya da heykelleri.
Balbal,
Heykel,

Anıt.
Mezar taşı.
Mezar anıt taşı.
Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.
Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı.

Karagözcü …

Hayali,
Hayalbaz.
Hayalci,
Karagözcü.
Karagözcülük,
Karagözcünün yaptığı iş.
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayali, hayalbaz.

Karagöz oyununda suret’ leri oynatan, konuşturan sanatçı.
Karagöz oyununda kullanılan boyanmış insan biçimlerini yapıp satan kimse.

Karagözcülerin birçoğu başka mesleklerin sahibiydi. Bu meslekler arasında temaşa sanatlarıyla ilgili olanlar bulunduğu gibi askeri ve mülki hizmetliler de vardı. Bazı karagözcüler yalnız sarayda veya özel konaklarda gösteri yapardı. Bazılarının İstanbul’da çeşitli semtlerde dükkanları bulunuyordu. Eskiden gölge oyuncuları topluluğu, hayali zılciyan olarak anılmaktaydı.

Çeşitli kaynaklardan derlenen karagözcülerin listesi;
Aktar Mehmed, Antepli Yucuk, Ahvel Mehmed,
Arap Cemal, Arap Ömer, Arab Mehmed.
Baba, Bekçi Mehmed
Çalık Ali Bali, Çalık Osman.
Enderunlu Nazif Bey,
Hayali Memduh, Hazım Körmükçü, Hüseyin Muslu,
Kandillioğlu, Katip Salih, Kör Hasan, Kör Hasanzade Mehmed Çelebi, Kör Musluoğlu,
Küçük Ali.
Mehmed Bursavi,
Osman,
Parpul Mehmed,
Sarı Ahmed, Sefer Bali, Sekoğlu, Süleyman,
Şahkulu, Şengül Çelebi,
Uzun Ali.
Vakoğlu Mehmed,
Yenikapılı Ahmed, Yenikapılı Hasan.

1 2