Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme…

Cereme,
(Cerime),
Ssineye çekme.
Arapça, cerime,
Halk ağzında, ceza, zarar.
Arapça cerіme, suç, günah kelimesinden türetilmiştir.
Başkası tarafından yapılan zararı ödeme.
Kendisinin sebep olmadığı bir zararı ödeme.
Kendi suçu olmadığı halde başkası tarafından yapılan veya kaza ile meydana gelen bir zararı ödeme, sineye çekme.
Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zarar.

Ceremesini çekmek:
Başka birinin yaptığı zararı ödemek.

Cereme sözcüğünün diğer anlamları;
Fiat, değer.
Ücret.
Ceza.

Birincil…

Asli,
Asıl olan.
Arapça asli, (ﺍﺻﻠﻰ).
Birincil.
Birincil, asla ait.
Sırada, önemde ilk yeri alan.
Temel olarak alınan, birincil.
Bir şeyin ana unsurunu teşkil eden, bünyesinin esasını meydana getiren.
En başta gelen, en esaslı, en önemli.
Asla ait ve müteallik.
Suç oluşturan eyleme doğrudan doğruya verilecek ceza; suçun karşılığı olan ceza.
Suçu oluşturan fiileri işleyen kişi.

Asli düşünce:
Ana fikir

Asliye:
İdari mahkemelerle sulh mahkemelerinin dışında kalan, ceza, hukuk ve ticaret davalarına bakan mahkemelere verilen isim.

Suç, kabahat, sorumluluk durumu …

Zevali,
Arapça zevali, (ﺯﻭﺍﻟﻰ).
Zeval ile ilgili.
Zeval,
Arapça zeval (ﺯﻭﺍﻝ):
Hıvel,
Mücezzer.
Suç, kabahat.
Suç, kabahat, sorumluluk, mesuliyet.
Suç, kabahat, sorumluluk durumu.
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
Yasalara aykırı davranış, cürüm.

Son, bitim, nihayet, yok olmak.
Yok olma, yok edilme.
Yok olma, yok edilme, ortadan kalkma
Sona erme, yok olma.
Zail olma, sona erme.

Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme…

Cereme,
Cerime,
Ücret,
Ceza,
Fiat, değer.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Eski dilde, eskimiş, cereme.
Arapça cereme sözcüğü, suç, günah anlamındaki cerime kelimesinden türetilmiştir.
Kendi suçu olmadığı halde başkası tarafından yapılan veya kaza ile meydana gelen bir zararı ödeme, Sineye çekme.
Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para, ödeme.
Suçludan alınan para cezası, cereme.
Günah, suç, zenb.

1 2 3