Bal koymaya yarayan tahta kova …

Asel,
Laza,
Külek,
Halk ağzında laza,
Bal koymaya yarayan tahta kova.
Bal koymaya yarayan küçük tekne.
Bal konulan ufak tekne.
Küçük boyda bal teknesi, küçük tekne.
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova.
Küçük bal teknesi.

Kova;
Aftabi, Aftaka, Aftefa,
Bedire, Berdi, Bedre, Biros, Bölcek,
Cangu, Cıngır,
Delv, Delve,
Güylek,
Satıl, Sikle, Sitil, Stil,
Vedro,

Eski dilde yol, tarz…

Nemat,
Arapça nemat, (ﻧﻤﻂ).
Arapça, nemat, Usul, tarz, yol.
Eski dilde yol, tarz.
Biçim, yol.
Enmut, Nimat, Usul, tarz.
Yol, tarik.
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi.
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr.
Bir amaca erişmek için takip edilen yol, yöntem.

Nemat sözcüğünün diğer anlamları;
Örtü, ihram.
Topluluk, insan cemaati.
Döşek yüzü, yatak yüzü.

Grekoromen güreşte bir oyun…

Kipe,
Cipe,
Kle,
Grekoromen güreşte bir oyun.
Grekoromen minder güreşi.
Fransızca greco-romain.
Bel üstü güreş.

Yüze, boğaza dokunmama, belden aşağısını tutmama, ayaklarla oyun yapmama vb. kuralları olan güreş türü. Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü. Grekoremen Güreş stilinde, güreş esnasında ayaklara ve bacaklara hiç dokunmadan yapılan güreş şeklidir. Kesinlikle ayaklara ve bacaklara dokunulmaz. Serbest güreşte ise ayaklara ve bacaklar dokunulabilir. Çelme takılabilir. Belden aşağı sarılma yapılabilir. Yani grekoromende olduğu gibi ayak ve bacaklara dokunmak yasak değildir. Serbest güreşte bu anlama gelmektedir.

Grekoromen güreşteki oyunlar;
Bel kündesi,
Çırpma,
Tek ve çift kle,
Burgu,
Kafa Kol,
Salto,
Süpleks,
Cipe.

Jerez şarabının bir türü ..

Fino,
Oloroso,
Manzanilla,
Amontillado,

Jerez şarabının türleri;
Fino,
Çok açık renkli olup sek, hafif ve taze rahiyalı bir sherry (şeri) stili, yani dry sherry olarak bilinir.

Amontillado,
Kehribar renginde, orta sek, içimi yumuşak ve fıçılarda daha uzun süre dinlendirilmiş bir türüdür.

Fino, Çok açık renkli olup sek, hafif ve taze rahiyalı bir sherry (şeri) stili, yani dry sherry olarak bilinir.

Oloroso, Koyu renkli, daha tatlı ve ağır yapılı bir sherry stili. Cream sherry veya sweet sherry diye bilinir.

Manzanilla, Çok açık renkli olup sek ve deniz kokusuna kaçan rahiyalı bir sherry stilidir.

Üslup, biçem …

风格
Tarz,
Tarz (Arapça, طرز ), Şekil, biçim.
Tarz, (Fr. Style, İng. style ).
Üslup,
Üslûb (Arapça, اسلوب ) anlatım tarzı.
Biçem (Osmanlıca).

Stil,
Janr,
Konsept,
Meslek,
Yöntem.
Yol,
Biçim.
Şekil,
İfade tarzı.

Özel oluş veya davranış biçimi, üslup.
Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.
Latince stylum.

Farsça, gûne ( گونه ), biçim, tarz.
Minval (Arapça, منوال ) tarz, yol.
Reviş (Farsça روش ). Gidiş, Tarz, yöntem.
Sebk (Arapça, سبک ) üslup.
Suret (Arapça, صورت ). Yüz, Çare, Biçim, Tarz.
Vetire (Arapça, وتيره ). Üslup, Süreç.