Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik…

Katgüt,
Fr. catgut, İng. catgut.


Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, kedi bağırsağından yapılmış iplik.
Emilebilen, çoğunlukla iç organ ve kasların dikilmesinde kullanılan, bağırsaktan elde edilen dikiş ipliği.
Daha çok koyun olmak üzere, at, katır veya eşek barsağından elde edilir. Genellikle tıpta ameliyat ipliği olarak kullanılan, özel olarak hazırlanmış bir iplik. Barsaklar temizlenir, alkali sıvılarla muamele edilir ve steril (mikropsuz) hale getirilir. Dikildiği yerden, zamanla, yara uçları kaynadıktan sonra doku tarafından emilir, ayrıca yara bölgesinden almak gerekmez.

Açık yara uçlarını birbirine yaklaştırarak iyileşmeyi çabuklaştırmak ve kesik damar uçlarını birbirine dikmek için kullanılır. Ayrıca, keman, harp ve yayların ipliklerinde de kullanılmıştır.

Cerrahi steril katgüt, emilebilir bir dikiş malzemesi olup saflaştırılmış koyun ince barsağı mukoza altı fibroz dokudan (çoklukla kollajen) oluşmuştur. Cerrahi katgüt normal ve krome olmak üzere iki tiptir. Krome katgütler emilime karşı daha dirençli olmaları için krom tuzları ile kimyasal olarak işleme tabi tutulmuştur. Normal Katgüt doğal krem rengindedir. Krome katgüt pirogallol ile kahverengi olarak renklendirilmiştir. Krome katgüt Mavi (İndigo) renkli olarak da mevcuttur. Cerrahi katgütler kuru veya şartlandırma çözeltisi içerisinde paketlenir. Şartlandırma çözeltisi aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

· Izopropanol alkol, %93.75
· Dietil etanol amin, %1.00
· Sodyum benzoat, %0.25
· Su, %5.00

Cerrahi katgüt, Amerikan Farmakopesi monograflarında yer alan tüm koşulları yerine getirmektedir.

Cerrahi Katgüt, oftalmik uygulamalarında dahil olduğu genel yumuşak doku kapanması ve/veya bağlanmasında kullanılır. Kalp damar dokularında ve sinir dokularında kullanılmaz.

Hayvanlara yapılan otopsi …

Nekropsi,
Hayvanlara yapılan otopsi.
Ölüm sonrası muayene,
Postmortem muayene,

Nekropsi (patoloji), hayvanlara yapılan otopsiye verilen ad.
Otopsi, ölüm nedenini bulmak amacıyla, kadavranın iç organ ve boşluklarının dikkatle kesilmesi, açılması ve incelenmesidir.

Nekropsi, hayvanın ölümünden hemen sonra otoliz olayı (kendi kendini sindirme olayı) başlamadan yapılmalıdır. Aksi halde hücrelerin kendi kendini öldürmesi ile bozulma başlar. Eğer bozulma başlamış ise mikroskobik tanı, yani Putrefekasyonda hata yapılmasına neden olur. Nekropsi yapılacak yer hayvan barınaklarına veya gömüleceği yere yakın, temiz ve aydınlık olmalıdır. Kullanılacak kıyafet ve ekipman uygun olmalı ve mutlaka dezenfaktan bulundurulmalıdır. Operasyondan sonra kadavra gömülür ve üzerine kireç dökülür veya krematoryumda yakılarak imha edilir. Nekropside kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Benmari veya otoklavda steril hale getirilmelidir. Eldiven önlük ve çizme yıkanarak dezenfekte edilmelidir.

Kısır, verimsiz …

Akim, Osmanlıca, Arapça ( عقيم).
Kısır, (Fr. Stéril, İng. sterile).
Kısır, ürün vermeyen.
Kısır, verimsiz.
Beyhude.
Üreme imkanı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
Ürün vermeyen (toprak).
Başarısız, sonuçsuz,
Sonuçsuz, başarısız,
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz,
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril
Yavru sahibi olma kabiliyeti bulunmayan, doğurma kabiliyeti taşımayan, steril.
Neticesiz, sonu yok.
Kısır, verimsiz, döl veremeyen.
Neticesiz, sonu yok.
Beyhude.
Yağmur getirmeyen rüzgar.
Çocuğu olmayan, kısır.