Judoyla güreşin karışımı olan bir spor dalı…

Kuraş,
(Kurash)
Özbek güreşi.
Ayakta judo.
Judoyla güreşin karışımı olan bir spor dalı.
Özbek güreşi de denilen ve judoyla güreşin karışımı olan spor dalı.
Özbek Güreşi, ya da ayakta judo’da denilen spor dalı.

Özbekçe kuraş sözcüğü, Güreş anlamına gelmektedir. Özbekistan’da yaygın bir spor türüdür. Çoğu eski ve orta çağ filozof ve tarihçileri kendi el yazmaları ve kitaplarında kuraş sporundan bahsetmektedir.

Kuraş kelimesi Konya yöresinde Ocak anlamında kullanılmaktadır.