Birini ya da bir olayı yermek amacıyla yazılmış taşlama biçimindeki yazılı ya da sözlü anlatım…

İğneleme,
Fransızca: epigramme.
Taşlama,
Üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz söylemek.
Birini ya da bir olayı yermek amacıyla yazılmış taşlama biçimindeki yazılı ya da sözlü anlatım.
(Birine) Dokunaklı, incitici, kinayeli söz söylemek.
İğnelemek işi
İğnelemek.
İğne ile tutturmak.

Demagoji, laf cambazlığı …

 

Mugalata,
Eski dilde Mugalata.
Osmanlıca mugalâta.
Mugalata (Arapça, مغالطه ). Yanıltmaca.
Yanıltmaca.
Laf cambazlığı,
Yanıltmaca.
Safsata.

Demagoji, (Fr. démagogie).
Osmanlıca mugalata.

Hatalı ve yanlış söz. Bir toplumun veya bireylerinin duygularını okşayarak, coşturarak, gerçek dışı sözler yani yalan söyleyerek, onları kazanmak için yürütülen faaliyete Demagoji yapmak denir.

Arapça Galat kelimesinden türetilmiştir. Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek anlamındadır.

Doğruya benzer yanlış sözler.