Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri…

Daire,
Oda,
Ofis,
Devlet dairesi.
Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri, oda, ofis.
Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.

Daire kelimesinin başka anlamları:
Daire, apartıman dairesi.
Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri.
Aruz ölçüsünde birbirine yakın bahirlerin toplandığı ana bölümler.
Bir çemberle iç bölgesinin birleşimi.

Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü.
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

Soyut kavramlarda belirti …

Eser,
Arapça eser, (ﺍﺛﺮ)
Soyut kavramlarda belirti.
Bir şeyin varlığını gösteren belirti, alamet.
Bir şeyin varlığına delalet eden tesir.
Bir davranış, fikir veya olayın doğurduğu sonuç, yarattığı tesir, geride bıraktığı iz.
İm, işaret, iz.
İz, işaret, im.
Nişan, alamet.

Eser sözcüğünün diğer anlamları:
Sarfedilen bir emek, yapılan bir iş sonucunda meydana gelen, yetenek, gayret veya emek ürünü şey, yapıt.
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.
Evlerde kiremit altlarına konulan tahta.
Yapıt, Eser.
Vekte(eser).
Eblad(eser).
Yayın, kitap, yapıt.
Kitap, telif.
Rüzgar, sert esen rüzgar.
Soğuk.
Büyük demir çivi.
Arının iğnesi.
Sara,
Delilik.
Göbeğinde illeti olan.

“D Grubu” nun kurucularından olup hat sanatından esinlenerek gerçekleştirdiği soyut yapıtlarıyla tanınmış ressamımız…

Elif Naci
(1898 – 1987),
“D Grubu” nun kurucularından olup hat sanatından esinlenerek gerçekleştirdiği soyut yapıtlarıyla tanınmış ressamımız.
Ressamlık, müzecilik, yazarlık gibi çeşitli uğraşları bir arada yürütmesiyle olduğu kadar, nüktedanlığı ve çelebi kişiliğiyle de tanınan Elif Naci 8 Mayıs 1987’de İstanbul’da öldü. 10 Ağustos 1898’de Gelibolu’da doğan Elif Naci 1914’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girerek resim bölümünde İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında İfham gazetesinde başladı. İleri Son Posta, Tan, Milliyet gazetelerinde çalıştı. 1937 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde arşiv servisini kesintisiz 40 yıl yönetti.
Sanayi-i Nefise’yi bitirdikten sonra Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’ne katıldı. Elif Naci ilk kişisel sergisini 1930’da açtı.

1933 yılında D Grubu’nu kuran ressamlar arasında yer aldı. Öğrencilik döneminde izlenimci anlayışın etkisinde kalan Elif Naci D Grubu içinde soyut anlayışa yöneldi.

Resim çalışmaları esnasında, Paul Klee, George Braque gibi çağdaş resim sanatının ustalarının yanı sıra, Hafız Osman, Mehmet Esat gibi hat ustalardan da etkilendi.
Yaşamının son yıllarında geometrik-soyuta yöneldi.

Türk-İslam Eserleri Müzesi müdür yardımcılığı ve müdürlüğü (1937-1956), Topkapı Sarayı Müzesi müdür yardımcılığı (1962-1963) görevlerinde de bulunan Elif Naci’nin, 1976’da resim ve basında 60. yılı bir jübileyle kutladı.
On Yılda Resim 1923-1933 (1933), Şarkta Resim (1943), Anıtlarından Damlalar (1981) kitapları yayımlanmıştır.

Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü …

Opart,
Op art,
Optik yanılsamaları kullanarak resim yüzeyi üzerinde hareket izlenimi oluşturmaktadır.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı resim akımı.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü.
Optik yanılsamayı ön plana tutan geometrik soyut sanat türü.

 

20. yüzyılın soyut sanat akımlarından olan Op Art 1960’lı yıllarda Avrupa’da ortaya çıkarak uluslararası sanat ortamında yaygınlaşmıştır. Sanatın temel özelliği, iki boyutlu bir yüzeyde üç boyut etkisi yaparak algıda yanılgılar yaratmasıdır. Op Art genellikle resimlerin etrafında hareket ederek keşfedilebilen ve harekete geçirebilen optik etkiler üzerine tasarlanmıştır. Cetvel, gönye ve pergel kullanımının çizim için büyük önem arz etmiş olması ise bu biçimleme sanatını bilimle buluşturmuştur. Op Art, geometri ve matematiği estetikle birleştiren ve soyut resim alanı içinden türeyen; video, grafik, heykel ve moda gibi sanatsal alanların bünyesinde kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Soyut cebir ve kuramsal fiziğe olan çığır açıcı katkılarıyla bilinen bir Alman matematikçi …

Emmy Noether.
Asıl adı Amalie Emmy Noether.
(1882-1935).
Yahudi bir aileye mensup Alman Kadın Matematikçi.
Noether teoremi; Simetri ile korunum yasaları arasındaki temel bağı açıklar.

Babası gibi matematikçi olan Emmy Noether, 23 Mart 1882 yılında Bavyera’nın Erlangen kasabasında doğmuş ve Erlangen Üniversitesi Matematik mezunudur. 1907 yılında Erlangen Matematik Enstitüsü’ nde maaş almadan yedi yıl çalışmıştır. 1933 yılında Alman Nazi hükümeti Yahudileri üniversitelerden uzaklaştırınca ABD’ ne taşındı. Pensilvanya ’daki Bryn Mawr Üniversitesinde görev aldı. 1935 yılında bir ameliyat sonrası 53 yaşında ABD’de öldü.

Türk modern resim sanatının renk, figür ve soyut üzerine çalışmaları ile tanınan kadın ressamı …

Tiraje Dikmen,
Fatma Tiraje Dikmen,
Türk Kadın Ressamı (1925-2014),

Türk modern resim sanatının ülke sınırları ötesinde ün kazanmış temsilcilerinden olup renk, figür ve soyut üzerine çalışmaları ile tanınır.

1925 yılında İstanbul’da doğdu.1943-1948 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde resim çalışmalarını yürüttü. 1949 yılında Hukuk doktarısını yapmak üzere burslu Fransa, Paris’e gitti.

Paris’te Güzel sanatlar üzerine çalışmalar yaptı. Daha ziyade figür olgusunu irdeleyen bir tarzda çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1956 yılında, Ernst, Miro ve Arp’ın eserlerini düzenli olarak sergileyen Galerie Edouard Loeb sanat galerisinde ilk sergisini açtı. 1955-1960 yılları arasında renk olgusu üzerine yoğunlaşarak yağlıboya resim yapmaya başladı.

Bir çok sergi açan ve kendisini figür ve soyut üzerine çalışmalara veren sanatçı, 1980 yılında İstanbul, Büyükada’ya yerleşti.

1990 yıllarında ise göç temasını işledi. 2014 yılında yaşadığı Büyükada’da vefat etti.