1971’de Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Alman başbakanı …

Willy Brandt,
Asıl adı; Herbert Ernst Karl Frahm,
(D. 18 Aralık 1913, Lübeck – Ö. 8 Ekim 1992 Unkel, Almanya),
Federal Almanya Şansölyesi.
1969-1974 yılları arasında Almanya Başbakanı.
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri.
1971 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Willy Brandt, 18 Aralık 1913 tarihinde Almanya’ nın Lübeck şehrinde doğdu. Doğumunda Herbert Ernst Karl Frahm adı verildi. Üniversite eğitimi sırasında, genç bir sosyal demokrat olarak sürdürdüğü etkinlikler yüzünden Gestapo ile başı derde girdi. Tutuklanmamak için Almanya’ dan Norveç’ e kaçtı. 1933 yılında Willy Brandt takma adını aldı. 1940 yılında Almanya’ nın Norveç’ i işgalinden sonra 1945 yılına kadar yaşadığı İsveç’e kaçtı. Norveççe ve İsveççe öğrendi. İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra Almanya’ya döndü.

1948 yılından sonra siyasete başladı, SPD ve Alman parlamentosunda görev aldı. Brandt 1957-1966 yılları arasında Batı Berlin belediye başkanlığı görevini yürüttü. Brandt, 1966 koalisyon hükümetinde başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı oldu. 1969 yılında, şansölye seçildi ve 1972 genel seçiminde göreve devam etti. Ana politikası, Batı ve Doğu Almanya arasında daha yakın bağlar yaratmaya ve Polonya ile Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığı için Ostpolitik idi. Doğu ile Batı arasında yakınlaşma sağlanması yönündeki kesintisiz çabalarından dolayı 1971 yılında Nobel Barış Ödülü’ ne layık görüldü.

1969-1974 yılları arasında Almanya Başbakanlığını yaptı. 1976 yılında Sosyalist Enternasyonal’ in başkanlığına seçildi. SPD’nin 1987 yılına kadar başkanlığını yaptı. Sonrasında ölümüne kadar onursal başkan oldu. 1979-1983 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesiydi.

Brandt, 8 Ekim 1992 tarihinde Almanya’ da Unkel’de öldü ve Berlin’de toprağa verildi.
2008 yılında Brüksel’ de Avrupa Parlamentosu binalarından birine adı verildi.

Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist, sosyolog ve hümanist filozof ….

Erich Fromm,
Erich Seligmann Fromm,
(D. 23 Mart 1900 – Ö. 18 Mart 1980)
Alman sosyal psikolog, psikanalist, sosyolog, hümanist filozof ve demokratik sosyalist.
Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist ve sosyologdur.
Ruh bilimine Marksist – Sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir.

Erich Fromm, 23 Mart 1900 tarihinde, Almanya, Frankfurt’ ta Musevi kökenli bir ailede doğdu. Heidelberg ve Münih Üniversiteleri’nde toplum bilim ve psikanaliz eğitimleri gördü. 1922 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde doktora öğrenimini tamamladı. Münih’te ruh hekimliği ve ruh bilim üzerine ek incelemeler yaptıktan sonra, Berlin Psikanaliz Enstitüsü’nde eğitim gördü. 1931 yılında mezun oldu.

Almanya’da Nazi hareketinin güçlenmesi nedeni ile İsviçre’nin Cenevre şehrine yerleşti. 1933 yılında Chicago Ruh çözümleme Enstitüsü’nden aldığı davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1934 yılında, New York’a taşındı. Özel çalışmalarını sürdürdü ve Columbia Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1946 yılında William Alonson White Ruh Hekimliği, Ruh Çözümleme ve Ruh Bilim Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer aldı. Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi Bennington Koleji, Michigan Eyalet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1949 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nden gelen bir profesörlük önerisini kabul etti ve tıp fakültesi lisansüstü bölümünde ruh çözümleme şubesini kurdu, 1965 yılında emekli olana kadar orada çalıştı.

1980 yılında İsviçre’de öldü.

Eserleri;
Anaerkil Toplum ve Kadın Hakları
Barışın Tekniği ve Stratejisi
Cinsellik ve Cinsel Sapmalar,
Çağdaş Toplumların Geleceği, Çağımızın Özgürlük Sorunu,
Dinleme Sanatı,
Erdem ve Mutluluk&Ahlak Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme.
Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları,
Hayatı Sevmek, Hayatı ve Sevme Sanatı Üzerine Görüşleri.
İnsan Olmak Üzerine, İnsanlık Başarabilecek mi?, İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri
İnsan Bilgisi ve Hümanist Planlama, İtaatsizlik Üzerine, İsa Dogması,
Kendini Savunan İnsan
Marx’ın İnsan Anlayışı,
Olma Sanatı & Oto-Analiz, Öz-Farkındalık ve Meditasyon Üzerine
Özgürlükten Kaçış, Özgürlük Korkusu, Özgürleşme Olgusu.
Psikanalize Yeni Bir Bakış & Freud’ un Psikanaliz Kuramına Dair Bir Revizyon Önerisi
Psikanalizin Bunalımı, Psikanaliz ve Din
Psikanaliz ve Zen-Budizm
Rüyalar, Masallar, Mitoslar
Sağlıklı Toplum, Sevme Sanatı, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı,
Sahip Olmak ya da Olmak, Sigmund Freud’un Misyonu
Umut Devrimi.
Tanrılar Gibi Olacaksın, Toplumsal Bilinçaltının Araştırılması,
Yanılsama Zinciri, Yaşama Sanatı, Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum

Anarşizmin en önemli kuamcılarından biri olan Rus devrimci …

Kropotkin,
Pyotr Alekseyeviç Kropotkin
D. 9 Aralık 1842 – Ö. 8 Şubat 1921)
Anarşist, Komünist Rus yazar,
Anarşizm kuramcısı.
Anarşizmin en önemli kuamcılarından biri olan Rus devrimci.
Kropotkin kendisiyle aynı dönemde yaşamış ve benzer şartlarda yetişmiş olan Bakunin ile hayatı boyunca hiç karşılaşmamıştır.

Aynen Bakunin gibi gençliğinde iyi bir eğitim alan Kropotkin’in anarşist görüşleri zamanla Bakunin’den farklılaşmaya başlayacaktır. Kropotkin için toplumsal devrim bir yönetimin yaratılması gibi bir sonuç doğurmamalıdır ve devrimin asıl amacı toplumsal eşitliği sağlamak olmalıdır. Azınlık ise elindeki toplumsal üretim araçlarının hepsini topluma tekrardan iade etmelidir.

Kropotkin’in burada toplumdan kastı kendisini doğrudan ilgili bireylerinin oluşturduğu komündür. Bu noktadan hareketle Kropotkin malların ve hizmetlerin herkesin çıkarına ücretsiz olarak sunulması gerektiğini düşünmektedir. Ona göre mal ve hizmetlerin toplumda bölüşülmesinin ölçütü ihtiyaca göre olacaktır. Kropotkin’e göre sosyalizmin yönetimsiz şekli olan anarşizm, öncelikle bütün sosyalistler gibi toprağın, sermayenin ve makinenin toplumun ortak mülkiyeti olması ve zenginliğin üreticileri tarafından ortak bir şekilde yönetilmesi gerektiğini öngörür. Kropotkin’e göre özel mülkiyet komünist yöntemlerle ortak mülkiyet haline getirilecektir

Pyotr Kropotkin 8 Şubat 1921 yılında ölür.
Bolşevik lider Lenin’in kişisel izni ile Novodevichy mezarlığında anarşistler tarafından büyük bir cenaze töreni düzenlenir.

Rus anarşistleri;
Aleksei Borovoi, Anatoli Lamanov, Anna Kuliscioff,
Boris Pilnyak,
Dmitri Ivanoviç Popov,
Gregori Maksimoff,
Leo Tolstoy, Lev Chernyi,
Mikhail Bakunin,
Peter Arşinov, Peter Kropotkin,
Sam Dolgoff, Sergey Neçayev,
Vera Figner, Victor Serge, Vladimir Chertkov, Volin.
BAKUNIN

August Ferdinand Bebel, Batı Avrupa’da sosyalizm tarihinin önde gelen kişilerinden biri olan Alman sosyalist …

August Bebel,
August Ferdinand Bebel,
(22. Şubat 1840, Köln – 13 Ağustos 1913, Passugg, İsviçre)
Alman sosyalisti ve Sosyal Demokrat Parti’nin önderi.
Alman sosyalist politikacı ve gazeteci, yazar.
Batı Avrupa’da sosyalizm tarihinin önde gelen kişilerinden biri olan Alman sosyalist.

Leipzig’te torna işçiliği yaptı. I. Enternasyonal’e 1865 yılında Wilhelm Liebknecht’in etkisiylekatıldı.

1867 yılında Kuzey Alman Konfederasyonu Reichstag’ına (meclis) seçildi ve ölene dek buranın üyesi olarak kaldı. 1869 yılında Liebknecht ile birlikte Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ni kurdu. 1870 Fransa-Prusya Savaşı’na ve Alsace-Lorraine’in ilhakına karşı çıktığından iki yıl hapiste kaldı.

1875 yılında Bebel ve Liebknecht, kurdukları partiyi Lassalle’ın rakip sosyalist partisiyle birleştirdiler. Yeni kurulan parti, Bismarck’ın antisosyalist kampanyasına karşın hızla büyüdü.
Bebel, Rosa Luxemburg’un devrimci Marksizmi ve Bernstein’ın sağ kanat revizyonizmini de sıkıca kontrol altına aldı. Böylece, 1912 seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğunu alan Sosyal Demokratlar, Reichstag’ın en güçlü partisi durumuna geldiler.
1889 yılında kurulan II. Enternasyonal’in önderi olan Bebel’in “Alman Köylü Savaşı” (1876), “Kadın ve Sosyalizm” (1883) adlı yapıtları vardır.

Spartakistler adlı devrimci grubun kurucularından olup kadın haklarını savunan eylemleriyle de tanınmış Alman kömünist önder …


Clara Zetkin,
(5 Temmuz 1857 – 20 Haziran 1933)
Alman Marksist teorisyen, aktivist ve savunucusu olan kadın devrimci.
Spartakistler,
Almanca Spartakusbund,
Spartakistler adlı devrimci grubun kurucularındandır.
Kadın haklarını savunan eylemleriyle tanınmış Alman kömünist önder.

Clara Zetkin,
Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin 1917 yılına kadar aktif bir üyesiydi. Kadın hakları savunucusu olarak bilinen Sosyalist bir kadın önder. Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi’ne katıldı, daha sonra da Almanya Komünist Partisi’ne dönüşecek olan Spartakistler Birliği’nin Rosa Luxemburg ile birlikte kurucuları arasında yer aldı.

Naziler iktidara gelene kadar Komünist Partisi’nin milletvekili olan Zetkin, kadınların oy hakkı ve eşitliği ve kadın hareketini geliştirme konusundaki mücadele etmiş. Sosyal Demokrat Parti’deyken kadın gazetesi, çıkartan Zetkin’in önerisiyle, 1910 yılında Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında alınan kararla, 8 Mart, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmış. Bu tarih, 8 Mart 1857 yılında tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına belirlendi.

Adolf Hitler ve Nazi Partisi iktidara gelmesiyle, 1933 yılında Reichstag ateşinin ardından Almanya Komünist Partisi yasaklandı. Zetkin, son kez Sovyetler Birliği’ne sürgüne gitti. Orada, 1933 yılında Moskova yakınlarındaki Arkhangelskoye’de, yaklaşık 76 yaşında öldü.

1949 yılından sonra, Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nde (Doğu Almanya) çok ünlü bir kahraman oldu. Her büyük kentte onun adını taşıyan bir cadde vardı. Bugün bile, Clara Zetkin’in adı eski haritalarda mevcuttur.

Doğu Almanya’da 10 marklık banknotların üzerinde fotoğrafı basılmış.

Latin Amerika’da serbest seçimle iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanı ve Şilili devlet adamı …

Allende,
Salvador Allende Gossens,

D. 26 Haziran 1908, Valparaiso, Şili
Ö. 11 Eylül 1973, Santiago, Şili,
Şilili devlet adamı, (4 Kasım 1970 – 11 Eylül 1973)
29. Şili Devlet Başkanı,
Şili Senatosu Başkanı,
Şili Sosyalist Partisi başkanı.

Latin Amerika’da 1970 yılında iktidardaki Eduardo Frei Montalva yerine, seçimle iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanıdır.
İstanbul, Ataşehir’de Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana bir heykeli vardır.
Salvador Allende göreve başladıktan üç yıl sonra bir askeri darbe ile devrildi ve darbe esnasında intihar etti. 1973 yılından 1990 yılına kadar Şili’yi dikta rejimi ile yöneten general Pinochet iktidara geldi.

Valparaiso’da varlıklı bir ailenin oğlu olan Allende, liseyi bitirdikten sonra Tıp eğitimi gördü. Solcu politik gruplarda çalıştı. Öğrenci lideri oldu. Diktatör Carlos İbanez’e karşı mücadele etti. Tutuklandı ve 1932 yılında tıp diplomasını aldı. Bir yıl sonra arkadaşlarıyla Komünist Parti’nin Marksist alternatifi olarak Partido Socialista (Sosyalist Parti)’yi kurdu.

1937 yılında milletvekili oldu. Allende, devletin çeşitli sağlık kurumlarında çalıştı. Valparaiso Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Hükümet başkanı Pedro Aguirre Cerda, Allende’yi 1939 yılında Sağlık Bakanlığı’na atadı. 1943 yılında Sosyalist Parti Genel Sekreterliği’ne seçildi.

4 eylül 1970 tarihinde Sosyalistler, Komünistler, Liberaller ve Hristiyan Demokratlardan ayrılmış olanların birleşmesiyle kurduğu Unidad Popular’ın (Halk Birliği) adayı oldu. 1952, 1958, 1964 yıllarında seçimlere katıldı, kazanamadı. 1970 yılında dördüncü girişiminde, Senato Başkanı olan Allende mutlak çoğunluğu (oyların % 36,3’ü) alarak Başkan oldu.

Öncelikle, ABD’lerine ait olan bakır madenlerini ve birinci derecede yabancı işletmeleri devletleştirdi. 1970 Kasım’ında Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması, ABD ile ayrıca bir sürtüşme nedeni oldu.

ABD’nin desteğiyle 1973 yılında bir askeri darbe yapıldı. Bu darbe esnasında Başkanlık Sarayı’na yapılan saldırılar sırasında teslim olması çağrısı yapıldı. Fakat Allende askerlere teslim olmayı reddetti ve intihar etti. Resmi duyuruda otomatik tüfek ile intihar ettiğini ilan edildi. Fidel Castro’nun Allende’ye hediye ettiği, K-47 marka silahla ölü bulundu. Darbe sonunda Pinochet anayasayı geçersiz kılarak askeri bir diktatörlük kurdu.

1973 Ağustos’unun sonunda Allende tarafından silahlı kuvvetlerin başkomutanlığına getirilen General Augusto Pinochet ülkenin karışık durumundan yararlanarak 11 Eylül 1973 tarihinde bir darbe girişiminde bulundu. Bunu yaparken CIA’in yoğun desteğini gördü. Latin Amerika devletlerinde serbest seçimlerle iktidara gelen Marksist bir devlet başkanına yapılan tek antikomünist darbedir.

Pinochet

1 2