Karadeniz’de bulunan kurşun renginde bir balık.

İspari,
İsparoz,
İsparya,
(Diplodus annularis).
Sparidae ailesine ait olan bir balık çeşididir.
Karadeniz’de bulunan kurşun renginde bir balık.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerinde av veren isparilerin boyları 15-18 cm’ dir. İspari, karagöz balığının yakınıdır. Vücudu yanlardan basık, elips şeklindedir. İri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmer renktedir. Vücudu gümüşi beyaz renktedir. Karnı beyazdır. Karın yüzgeci sarı renktedir. Kuyruk kısmında siyah benek vardır. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Bu özellikleri ile karagöz balığına benzer. Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Eti lezzetli sayılır. Yağlı ve lezzetli bir taş balığı olan isparinin ızgarası, buğulaması ve tavası yapılır.

İzmaritgillerden bir balık cinsi;
Çitari, Çopirina,
İspari, İzmarit Balığı (Macna smaris).
Küpes,
Melanurya Balığı, (Melani, Minanir, Melanar).
Sarpa,
Trança,

İspari

Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek. ..

Süveyda,
Arapça, süveyda, (سُوَيْدَا).
Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek.
Arapça siyahlık, karartı anlamındaki suvad, kelimesinden türetilmiş.
Kalbin ortasındaki bütün damarların birleştiği kara nokta.
Kalpte ruhun ve hayatın merkezi olduğu kabul edilen nokta.
Kalbin siyah noktası.
Kalbdeki siyah nokta.
Kalpteki basiret ve idrak merkezi.
İlahi aşkın tecelli ettiği yer.
Siyahlık.
Kalpte gizlenen günah.
Mecaz anlamda, Kalpteki gizli günah.

Tohumun içindeki embriyonu çevreleyen ve gelişinceye kadar beslenmesini sağlayan kısmı, besi dokusu.