Zayıf, çelimsiz…

Hıra,
Cılız,
Çelimsiz, Çiroz,
Endamsız,
Güçsüz.
Kıl kuyruk, Kürdan gibi,
Lagar,
Nahif,
Sıska,
Zayıf, Zıbıdı,
Zayıf, çelimsiz, cılız,
Zayıf, çelimsiz, sıska.
Zayıf ve cılız

Hıra sözcüğünün yörelerimize göre başka anlamları:
Çok yiyen, obur.
Obur,
Çok yiyen, obur.
Dertli (kimse).
Ağır hareketli, tembel.
Küçük, ufak.
Hırka.
Oğlak.
Yağda kavrulmuş un çorbası, bulamaç.
Kimsesiz çocuk.
Küçük (çocuk için)
Ortanca (çocuk).
Ürün.
Frengi çıbanı.
Hatmi çiçeği.
Hatmi; hindiba.
Herhangi bir nedenle değerini kaybetmiş şey.
Peygamberimize ilk vahyin geldiği mağara, (hıra cura) Hira(Hıra dağı), Harra, Cebel-i Nur.

Üzerinde durmama, önem vermeme …

Iska,
Iska geçmek.
İhmal,
Üzerinde durmama, önem vermeme.
Argo Boşa çıkarma, rast getirememe
Hedefi tutturamama, amaca ulaşamama.
Sallamama,
Hafifseme,
İskelen, Iskıtça (Halk Ağzında)

Iska kelimesinin başka anlamları;
Zayıf, sıska.
Verem (Kerkük yöresi)
Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı.
Sarmaşık adı verilen bir bitki.
Su vermek, sulamak.
Sulama, su verme.

Arpacık soğanı. ..

Kıska,
Arpacık soğanı.
(Allium ascalonicum L.),
Halk dilinde kıska.
Iska, İska,
Fısga, Fisge,
Gıska,
Sıska, Tıska,
Arapça gizḥa.

Arpacık soğanı, yerel ağızlarda ıska, iska, fısga, fisge, tıska, sıska gibi isimlerle de anılır. Kıska bazı yörelerde soğan tohumu için de kullanılır. Arpacık soğanı, genellikle geleneksel soğan ve sarımsak arasında tanımlanan bir tada sahip küçük, uzun bir soğan türüdür. Arpacık soğanı pırasa, frenk soğanı, yeşil soğan, sarımsak ve beyaz, sarı ve tatlı soğan gibi diğer soğan çeşitleri gibi Allium ailesine aittir.

Arpacık soğanının bilinen başka isimleri şunlardır;
Garava, Galık, Kabala, Kabalak, Kıska, Fıska, İskeben, Göger, Fisil.

1 2