Mersin balığı türleri …

Biz,
Şip,
Beluga,
Çığa, Çiga,
Çuka,

Sevruga,
Sivrişka, Sivruşka,
Sivruşka balığı,

Mersin balığı,
Mersin balığı yavrusuna çuka denir.

Yıldız mersin balığı, sevruga (Acipenser stellatus),
Yıldız mersin balığı, nehirleri yumurtlamak için göç eden anormal bir türdür. Karaca Balık, Rus Mersini ve Sivruşka Balığı, (İngilizce, starry sturgeon) olarak da biliniyor. Kuzey yarım kürede ılıman deniz ve göllerin sahillerinde yaşayan değerli balıklardır.

Farsça, Drakul,( اوزون برون ), Uzun Burun mersin balığı:
Siyah, Azak, Hazar ve Ege deniz havzalarına özgüdür.
Ossetra mersin balığı,

Sularımızda yaşayan türleri şunlardır.
Mersin kolan-balığı (Acipenser sturio), Mersin balığı (Acipenser stellatus),
Şip veya Biz (Acipenser nudiventris),
Çuka veya Çiga (Acipenser ruthenus),
Rus mersini (Acipenser gueldenstaedti) dir.

Bunlardan başka, dünya havyar ihtiyacının yarısını karşılayan mersin morinası veya beluga, Acipenseridae familyasından ayrılan bir kol olan Huso’ya bağlıdır. Bu kolun bilimsel adı Huso huso’dur.

Mersin morinası Karadeniz ve Hazar’da, Volga, Don, Dinyeper ve bölgenin diğer nehirlerinde bulunur. Cinslerinin arasında en çok ve en makbul havyarı üreten balıktır.

Havyar için en önemli üç tür mersin balığı vardır.
Bunlar, Sevruga havyarı, Beluga mersin balığı ve Ossetra mersin balığı.

Kışın Karadeniz’de dil, kefal ve kaya balıklarıyla, Hazar denizinde ise kaya, ringa ve kızıl kanatla beslenir. Mersin balıkları doğdukları sulardan başka sulara girmezler. Belli bir nehirde yumurtadan çıkmışsa büyüyüp yumurta bırakmak için yine aynı nehire girerler. Yalnız eti veya bir seferlik yumurtası için bu tür iptidai şekillerle avlanıldığmdan mersin balıklarının nesli maalesef azalmaktadır.

Bir çeşit telli bürümcük …


Şip,
Bürümcek,
İng. Tulle,
İng. Crimped fabric
Bir çeşit telli bürümcük.
Koza gibi yumaklanmış şey.
Ham ipekten dokunmuş bez
Yağmurdan ıslanmamak için örtünülen bez.
Tire veya ibrişim yumağı.
Bürümcük
Ham ipekten dokunmuş ince kumaş
Bu kumaştan yapılmış
Ham ipekten yapılmış baş örtüsü.
Kıvrılmış kumaş.

İşlem görmüş ipek ipliklerinin, 2200 tur bükülerek atkı ipliği olarak kullanılmasıyla ipek bürümcük kumaşlar elde edilir. Sekiz çözgüden biri boşta bırakılarak, bükümlü atkı ipliğinin kumaşı döndürerek, çözgü yönünde oluşan küçük kırıklarla, bürümcük haline getirmesi sağlanır. Haşlaması yapılan kumaş, son görünümünü alır.