Sinir hücrelerinde bulunan protein …

Tau,
Tau proteini.

Tau proteini nöronların içindeki, besleyici öğelerin ulaşımını sağlayan mikrotübül ağını korumakla görevlendirilmiştir. Normal, beyinden farklı olarak Alzheimer hastalarının beyninde bu protein çok fazla miktarda rastlanıyor. Durum böyle olunca da bu beslenme ağını korumak yerine, bu ağı kırıyor.

Sonuç olarak nöronlar beslenmesi gerekirken, beslenemediğinden bozuluyor. Dejenere olan sinir hücrelerinden oluşan nörofibriler yumakların yapısında bulunan temel protein olan tau, hücrelerin içinde çökmeye başlamakta ve Alzheimer hastalığında anormal yapı oluşturaktadır. Bu durum Amiloid birikmesi hastalığının ana sebebidir.

Tau proteini birikip bunun sonucunda hücre ölünce, hücre çeperindeki amiloid açığa çıkıp hücreler arasında birikmeye başlıyor. Beyin Omurilik Sıvısında da tau proteini bulunur. Yetişkinlerde 140-170 ml. kadar olan BOS vardır. Normal hücre içi proteinlerden farklı görünmekle birlikte, tau adı verilen bir mikrotubulus proteininin önemli bir komponentini de içerirler.

Dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmaması ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması şeklindeki ölüm ..

azrail imagesCAVYS8C9
Somatik, (İng. somatic ).
Bedeni ,(Osm. bedei ).
Somatik ölüm.
Bedeni ölüm,
Dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmaması ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması şeklindeki ölüm.

Hukuken solunum ve dolaşım sistemlerinin yapay destek almaksızın çalışmaması, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması ölüm olarak kabul edilir. Bu şekildeki ölüme somatik ölüm denir.
Başka ölüm var mı? Herhalde kastedilen Beyin ölümü gibi herhalde.

Somatik kelime anlamı olarak, vücutla ilgili, vücut yapısıyla ilgili, bedensel demektir. Somatik ölüm; Merkezi sinir sistemi, solunum sistemi ve dolaşım sitemi fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi durumudur. Hukuken ve tıbben yaşamın sonlanması anlamına gelen somatik ölüm bu şekilde ifade edilmektedir. Basit bir anlatımla işlevsel fonksiyonellerin sona ermesidir. Ölüm geri dönüşümü olmayan (irreversebl) ve ilerleyici (progressive) bir süreçtir. Bu süreç; agoni evresi ile başlayıp iskeletleşmenin sonlanması olan iskelet kemiklerinin dağılarak kimyasal yapılarına ayrılması ve doğal biyolojik ortam ile bütünleşmesi ile sonuçlanır.

Canlılığın sona ermesine bağlı ve bunu takiben, cesetlerde ortak değişiklikler meydana gelmektedir. Ölümden sonraki (Postmortem) değişiklikler şunlardır. ;

1-Cesedin su kaybı,
2-Kan ve vücut sıvılarında meydana gelen değişiklikler,
3-Ölü soğuması (Algor mortis),
4-Ölü lekeleri (Livor mortis),
5-Ölü katılığı (Rigor mortis),
6-Kokuşma (Pütrefaksiyon),
7-Sabunlaşma (Saponifikasyon),
8-Mumyalaşma (Mumifikasyon),
9-Salamuralaşma (Maserasyon).