Etnoloji …

Irkiyat,
Irk bilimi,
Etnoloji,
Budunbilim.
İngilizce: ethnology,
Fransızca: ethnologie,
Almanca: Ethnologie
Yunanca, (ethnos: millet; logos: bilim)
Farklı insan ırkları, dağılımı, ilişkileri ve faaliyetleri ile uğraşan bilim dalı.
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat

Bölümleme, sınıflama …

Tasnif,
Arapça tasnif, (ﺗﺼﻨﻴﻒ).
Arapça, sinf, sınıf anlamında olup, sınıf, nevi, çeşit anlamında tasnif kelimesi türetilmiş.
Sınıflara ayırma, sınıflandırma, sıralama.
Kitap tertip etme, kitap yazma.
Bir musiki parçası meydana getirme, besteleme.
Bölümleme, sınıflama.
Sınıflara ayırmak.
Sınıflandırmak.
Kitap yazmak.
Kitap tertib etmek.
Sınıf sınıf etme, sıralama.
Sınıflandırma, ayırma.