Şaşı…

Tirkeş,
Şiran, Gümüşhane yöresinde halk dilinde şaşı anlamında kullanımaktadır.
Şaşı.
Şeşi,
Kaj,
Keling,
Şaşkal,
Şaşı beş, Halk dilinde Şaşı.
İngilizce squint.
Almanca Schielen,
Fransızca strabisme,
Arapça (الحول)
Şaşı, gözlerini çarpıtmak.
Şaşı bakmak.
Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse).
Gözleri aynı doğrultuya bakmayan (kimse).
Aynı doğrultuya bakmayan (göz).
İki gözü aynı noktaya bakmamak.
Gerektiği gibi görmeyip doğruyu eğri görmek.

Körle yatan şaşı kalkar.

Otomobilin ön düzeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçiminde parça …

Rotil,
(Fr. rotule).
Otomobilin ön düzeninde bulunan, her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçiminde parça.

Rotiller şasi ile tekerleği salıncak aracılığı ile bağlayan hayati önem taşıyan parçalardan birisidir. Frenleme, ivmelenme ve ani şoklardan oluşan kuvvetleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Rotil bir küresel mafsal olup aks başının salıncaklara bağlantısını yapan parçadır. Aks başının üst salıncağa bağlantısını yapan parçaya üst rotil, alt salıncağa bağlantısını yapan parçaya da alt rotil denir. Rotiller üretim sırasında yağlanıp hazır hale getirilirler, sonradan bir yağlama yapılması mümkün değildir.

Ufunet, Kokuşmadan doğan kötü koku…


Kokuşmadan doğan kötü koku.
Çürümeden doğan kötü koku.
Ufunet,
Ufunet (Arapça, عفونت ).
Yangı,
Kötü koku.

Pis koku.
Çoraklık,
Sası.
İltihab.
İrin Cerahat.

Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
Kokuşmadan doğan kötü koku.
Çürümeden doğan kötü koku
Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
Sıkıntı veren manevi ağırlık.