Sarkaç …

Rakkas,
Sarkaç,
Pandül,
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül. Latince asılı anlamına gelen gelen sarkaç, geri çekilip bırakıldığında ileri geri sallanan sabit bir noktadan sarkan bir gövdedir. Sarkaç ipin bir ucuna rahatlıkla sallanabilecek şekilde bağlanılan bir kütlenin salınma düzeneğidir. Dünyanın dönüşünü gösteren ilk doğrudan görsel bir kanıttır. Bilim müzelerinde, hareket halinde bir sarkaç görebilirsiniz.

Tarihçesi İtalyan fizikçi ve astronom Galileo Galilei, sarkacın salınım hareketi ilkesini keşfetti. Sarkaç 1581 yılında keşfedildi. Deneylerinde, Galilei, belirli bir uzunlukta bir sarkaçın ileri geri hareketi için geçen sürenin, yayı veya genliği azalsa bile aynı kaldığını tespit etti. Sarkaç sayesinde Galilei, sarkaçın zamanın ölçülmesinde faydalı olmasını sağlayan en önemli özelliği olan eşzamanlılığı keşfetti.

Sarkaç sözcüğünün yörelere göre başka anlamları;
Dağ eteği, (Rize yöresinde halk dilinde)
Su bölümü çizgisi, suçatısı (Kütahya yöresinde)