Duvar saatinde sarkacın salınımlarını düzenleyen mekanizma…

Eşapman,
Saat maşası.
İngilizce: escapement.
Fransızca: echappement.
Fransızca kaçış anlamına geliyor.
Duvar saatinde sarkacın salınımlarını düzenleyen mekanizma.
Mekanikte, hareketin yalnızca bir doğrultuda ve atımlı adımlar halinde gerçekleşmesini sağlayan mandallı çark düzeneği. Mekanik saatlerde, balans çarkının düzenli dönmesini sağlayarak zaman ayarını denetleyen düzenek.

Eşapman, mekanik saatler ve saatlerdeki mekanik bir bağlantıdır. Eşapman, zaman işleyiş elemanına itme verir ve ileriye doğru hareket etmesi için dişli takımını periyodik olarak serbest bırakarak saatin ellerini ilerletir. İtme eylemi, döngüsü sırasında sürtünme nedeniyle kaybedilen enerjiyi değiştirmek ve zaman tutucunun salınımını sürdürmek için enerjiyi saatin zaman tutma elemanına, genellikle bir sarkaç veya denge çarkı aktarır.

SAAT NASIL ÇALIŞIR

Sarkaç …

Rakkas,
Sarkaç,
Pandül,
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül. Latince asılı anlamına gelen gelen sarkaç, geri çekilip bırakıldığında ileri geri sallanan sabit bir noktadan sarkan bir gövdedir. Sarkaç ipin bir ucuna rahatlıkla sallanabilecek şekilde bağlanılan bir kütlenin salınma düzeneğidir. Dünyanın dönüşünü gösteren ilk doğrudan görsel bir kanıttır. Bilim müzelerinde, hareket halinde bir sarkaç görebilirsiniz.

Tarihçesi İtalyan fizikçi ve astronom Galileo Galilei, sarkacın salınım hareketi ilkesini keşfetti. Sarkaç 1581 yılında keşfedildi. Deneylerinde, Galilei, belirli bir uzunlukta bir sarkaçın ileri geri hareketi için geçen sürenin, yayı veya genliği azalsa bile aynı kaldığını tespit etti. Sarkaç sayesinde Galilei, sarkaçın zamanın ölçülmesinde faydalı olmasını sağlayan en önemli özelliği olan eşzamanlılığı keşfetti.

Sarkaç sözcüğünün yörelere göre başka anlamları;
Dağ eteği, (Rize yöresinde halk dilinde)
Su bölümü çizgisi, suçatısı (Kütahya yöresinde)