Eski dilde, anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi…

Tahkim.
Arapça: tahkim (ﺗﺤﻜﻴﻢ).
İngilizce: arbitration, consolidation.
Eski dilde; tahkim.
Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi.
Hakem tayin etmek.
Hakim nasbeylemek.
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
Arapça hükmetmek, sağlamlaştırmak, ihkam anlamındaki, hukm kelimesinden türetilmiştir.
Mahkemede hasmın davalarının açıkça belli olması için hakimi değiştirmek.
Herhangi bir ihtilafın hallini hakeme havale etme.
Birisini fesattan meneylemek.

Aklama, temize çıkarma …

İbra,
Arapça ibra, (ﺍﺑﺮﺍﺀ).
İngilizce: acquitance, discharge.
Arapça, beraet, borç, ayıp vb.nden kurtulmak, beri olmak anlamından ibra kelimesi türetilmiş.
Borçtan kurtarma, temize çıkarma.
Tebriye,
Tezkiye,
Aklama, temize çıkarma.
Sağlamlaştırmak.
Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.
Alacağından vaz geçmek.
Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.