Osmanlı mülkiye ve ilmiye sınıflarında bir rütbe …

Salise,
Amedcilik,
Beylikçilik,
Cizye muhassıllığı,
Çavuşbaşılık,
Defterdarlık,
Kethüdalık,
Mektupçuluk, Mukataat nazırlığı,
Rabia, Reis ül küttaplık,
Salise, Saniye,
Tersane eminliği, Tophane eminliği,
Ula,
Zecriyye,

İslamiyetten önce Türklerde Yabgu, şad, tigin, alp gibi ünvan ve rütbeler kullanılıyordu. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında ise sahip (vezir), atabek, naip, pervane, emirül ümera ve melikül ümera gibi rütbeler vardı. Diğer İslam ülkelerinde de devlette alınan görevlere göre önceleri alt üst sıralamasına göre payeler verildi. Zamanla bu payeler rütbeye dönüştü.Salise,
Amedcilik,
Beylikçilik,
Cizye muhassıllığı,
Çavuşbaşılık,
Defterdarlık,
Kethüdalık,
Mektupçuluk, Mukataat nazırlığı,
Rabia, Reis ül küttaplık,
Salise, Saniye,
Tersane eminliği, Tophane eminliği,
Ula,
Zecriyye,

İslamiyetten önce Türklerde Yabgu, şad, tigin, alp gibi ünvan ve rütbeler kullanılıyordu. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında ise sahip (vezir), atabek, naip, pervane, emirül ümera ve melikül ümera gibi rütbeler vardı. Diğer İslam ülkelerinde de devlette alınan görevlere göre önceleri alt üst sıralamasına göre payeler verildi. Zamanla bu payeler rütbeye dönüştü.

Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka …

Toht,
Meres,
Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka.
Halk dilinde Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka, tasma.
Köpeklerin boynuna takılan diken gibi demirli halka, tasma.
Köpeklerin boynuna takılan ve üzerinde çiviler olan demir tasma.
Hırtal, (Çoban köpeğinin boynuna takılan halkalı demir, tasma),
Tasma,

 

TOHT

Bakla,
Hanaka,
Hışt (Köpek tasması),
Hışta, Hişti,

Meres,
Sad,

Tok,
Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka,
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.

Yayılma, genişleme …

imbisat

İmbisat,
Osmanlıca, İnbisat,
İng. expansion
Alm. ausdehnung
Fr.dilatation
Yayılma,
Genişleme,
Genleşme.
Açılma,
Isı ya da dönüşüm nedenleriyle, bir özdeğin oylumunda oluşan genişleme.
Isıtılan özdeklerde görülen oylumsal büyüme.
Sıcaklığın veya dış basıncın değişmesine bağlı olarak bir cismin boyutlarının büyümesi.
Açık yüzlü olma.
Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
Gönül açıklığı.
Kalb ferahlığı.
Sıcaklığın etkisiyle madeni cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması.

Yayılmak işi ise intişar’ dır.