Bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı…

Obskürantizm,
Bilmesinlercilik,
Karanlıkçılık,
Fransızca: Obscurantisme,
Fransızca karanlık anlamına gelen obscurite kelimesinden türetilmiştir.
Latince: obscures, örtülü, karanlık sözcüğünden türetilmiştir.

Bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı.
Özgür düşüncenin karşıtıdır ve genellikle dinci köktencilikle birliktedir.
Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.
Bilgiyi tekelinde tutanların, bu gücü ellerinden kaçırmamak için geri kalanların bilgiye erişimini zorlaştırmak veya imkansız kılmaya yönelik çabalarına, bilginin anlaşılmasını zorlaştırmalarına verilen ad.
Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı, aydınlık düşmanlığıdır.

En güzel uygulama örneği;
Ortaçağ Avrupasında dini ve entellektüel sahada latincenin kullanılmasıdır. Böylece eski Yunan ve Roma’ dan miras kalan bilgi, kilisesinin tekelinde kalmıştır. Rönesans ile bu tekel son bulmuştur.

Kır görünümlerini konu almış olan resim …

Peyzaj,
Fransızca paysage.
İngilizce, landscape, paysage.
Manzara resimlerine denir.
Kır görünümlerini konu almış olan resim.
Bir yerin doğal görünüşü.
Manzara resmi, kır resmi.
Kır resmi.
Manzara,Görünüm,
Açıkhava.

Peyzaj resmi, dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzaraları betimlemektedir. Peyzaj resminde gökyüzü vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır. Peyzaj 15.inci yüzyıl başlarında Avrupa resim sanatında daha çok dinsel konulu temalarla ortaya çıkmıştır. Peyzaj yerine Manzara, Görünüm, Açıkhava sözcükleri de kullanılmaktadır.

Peyzaj ilk bakışta çevremizde gördüğümüz doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur.
Peyzaj diğer bir tanımla bulunduğumuz yerde bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür.
Peyzaj insan ile doğa arasında ve bundan meydana gelen kültürel farklılıkların bir bütünü olarak ortaya çıkar.

Batı sanatında Rönesans’tan sonra gelişmiştir. İngiltere’de Gainsborough, Constable gibi peyzajcılar öncülük etmiş, Fransa’da Courbet’den sonra Manet, Monet, Piserro, Sisley, Gauguin, Van Gogh bu tarzı çok geliştirmişlerdir.

Ülkemizde Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza Efendi, Nazmi Ziya Güran öncülük etmişler.

Telli çalgılarda parmakların sapın neresine basacağını gösteren müzik yazım sistemi …

Tablatura,
İngilizce, Tablature.
Telli çalgılarda parmakların sapın neresine basacağını gösteren müzik yazım sistemi.
Müzikal perdelerden ziyade enstrüman parmaklarını gösteren bir müzik notaları biçimidir.
Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem. Tablature Rönesans ve Barok dönemlerinde yaygın olarak kullanıldı.

Tablatura kelimesinin diğer anlamı;
Duvar resmi,
Resim, kaldırım resmi,
Kafatası kemik tabakalarından biri.
Tablo,
Sekme.

Orta Çağda Avrupa’da inanç ve bilgiyi kiliseyle birleştiren yönetim…

Skolastik,
Arapça, دراسي
Fr. scolastique.
İng. scholastic.
Alm. Scholastik, scholastisch
İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles’in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.
Orta Çağda Avrupa’da inanç ve bilgiyi kiliseyle birleştiren yönetim.

İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo’nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.
Aristoteles’in yapıtlarından alınıp Hıristiyan kilisesi anlayışına göre değiştirilmiş olan ve Orta Çağ boyunca Batı üniversitelerinde okutulan biçimci ve gelenekçi felsefe.

Katolik kilisesinin bağnazlığından doğan, baskıcı, karanlık düşüncedir. Araştırma, incelme ve bilimsel faaliyetler yasaktır. Aristo felsefesi ve Hristiyan öğretilerden doğmuştur. Skolastik düşünce dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır ve dogmaları açıklamayı öngörürür. Başlıca temellendiricisi Aziz Thomas Aquinas’ tır.

Ortaçağ boyunca Katolik kilisesinin egemenliği altında olan, bilime kapalı dine dayalı düşünce. Bu düşünce Rönesans hareketleri ve Hümanizmle sona erdi.

1945’te Roosevelt, Churchill ve Stalin’in katıldığı “Yalta Konferansı”nın yapıldığı sarayın adı..

Livadiye,
Livadiya,
Beyaz Saray,
1945 yılında savaş sonrası meşhur Yalta Konferansı’nın da yapıldığı saray.

 

Yalta’dan 3 km ötede Livadiye’nin Mohabi tepesinde, Çar II. Nikolay için 1911 yılında sahil tarafında yazlık saray olarak yaptırılmıştır. İtalyan Rönesans tarzında 1910-1911 yılları arasında mimar Nikolay Krasnov tarafından beyaz Kırım Graniti kullanılarak inşa edilmiştir. Sarayın bahçe bölümü İtalyan tarzında düzenlenmiştir. Yazlık olarak inşa edilen saray 1917 Devriminden sonra sanatoryum olarak kullanılmış ve 1993 yılında müze haline getirilmiştir. Sarayın ilk katında Yalta Konfesansı’na ait belge ve resimler, ikinci katında Çar ve ailesine ait kıymetli eşyalar sergilenmektedir.

Sarayın dünya siyasi tarihi açısından önemi çok büyüktür. Stalin, Churchill ve Roosevelt, bu sarayda, savaş sonrası 4-11 Şubat 1945 tarihinde Avrupa’nın geleceğini tartıştıkları Yalta konferansı yapılmıştır. Bu tarihi toplantının anısına üç lideri sembolize eden üç palmiye ağacı sarayın avlusuna dikilmşitir. Halen itina ile bakılan palmiyeler ve bahçesi ayrı bir güzelliktedir.

Belçika’da yaşayan bir halk …

Valonlar,
Belçika’da yaşayan bir halk.
Wallonia (Valon Bölgesi)
Güney Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesidir. Orta çağ kasabaları, Rönesans dönemi mimarisi ve geleneksel Trappist biraları ile tanınır. Başkent Namur’un simge yapıları arasında barok tarzdaki St. Aubin Katedrali ve X. yüzyılda kurulmuş bir tepe kalesi olan Citadel bulunur.

Belçika,
Belçika Krallığı,
Belçika, Batı Avrupa’da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği’ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.

Belçika’da Felemenkler tarafından Felemenkçe, Valonlar tarafından Fransızca ve küçük bir Alman grup tarafından Almanca konuşulur. Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup Flaman, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi’nden oluşur.

Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae’lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul’ün en kuzeyindeki Gallia Belgica’dan gelir.

Benelüks, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un coğrafi olarak birlikteliğini anlatır. Politik ve ekonomik iş birliği temeline oturan uluslararası bir birliktir. Bu üç ülkenin kendi dillerindeki adlarının ilk hecelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

1 2