Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan (kimse). ..

Mürtet,
Eski dilde, mürted,mürtet.
Arapça murtedd, (ﻣﺮﺗﺪّ)i
Arapça, irtidad, dininden dönmek anlamında olan irtidad sözcüğünden türetilmiş.
Mürted İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden.
Mürted, İslam dininden dönen kimse demektir.
İslam dininden dönen, müslümanlıktan ayrılıp başka bir dine giren, irtidat eden (kimse).
İrtidad eden.
İslam dininden dönen. Esasen müslüman olan veya bilahare İslam dinini kabul etmiş bulunan bir şahsın, bilahare dönüp başka bir dine intisab etmesidir. Müslüman iken kafir olan kimse. Dini, bir tabir olarak irtidad, İslam dininden dönmek manasındadır. Riddet de aynı manadadır.
Önce Müslüman iken dini terk edene mürted denir. Yani mürted de kafir olmuştur. Ancak önce Müslüman iken sonradan İslam’ı terk ettiği için mürtede uygulanan hükümler ve yaptırımlar daha katıdır.

İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden …

Mürted,
المرتدين

Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kimse.
İrtidad.
Riddet.
Riddet yada İrtidad eden kişiye mürted denir.
Müslümanlıktan ayrılıp, kafir olana veya ana-babası müslüman olup da, kendisi müslüman olmayana mürted denir.
İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden.
Müslüman iken kafir olan kimse.