Güney Fransa’daki Ardeche Nehri vadisinde, içinde 300’den fazla hayvan resmi bulunan mağara …

Chauvet,
Chauvet Mağarası,
(Fransızca: Grotte Chauvet ),
Güney Fransa’daki Ardeche Nehri vadisindedir. Valon-Pont-d’Arc kasabası yakınında Aralık 1994 yılında Jean-Marie Chauvet tarafından bulundu.

 

Mağarada 300’den fazla hayvan resmi bulundu. Mağaradaki resimlerde kıllı bir gergedan, tarpan, mağara aslanı ve buz çağının bazı hayvanları tasvir edilmiştir. Mağarada bulunan kemikler çoğunlukla ayılara aittir. Resimlerin yaşı radyokarbon tarihleme yöntemi ile 33.000 ile 30.000 yıl arasında belirlenmiştir. Bu durumda kaya boyama, mağara sanatının dünyadaki en eski örneğidir.

Nem ve diğer sebeblerden dolayı olası değişiklik duvar resimlerine zarar verebileceğinden mağara halka kapalı.

Resimde bir nesne ya da figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi …

Rakursi,
Kısaltım,
Resimde perspektif demektir.
Resimde bir nesne ya da figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi.
Bir resim ya da desende, bazı nesne ve figür boyutlarının perspektif etkisiyle kısalması.
Doğadaki varlıklar, bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleri ile görünür.

Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyar hissini verir.
İşte gözümüzün bu görüş hissini resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine perspektif diyoruz. Perspektif, çizgi perspektifi ve renk perspektifi diye ikiye ayrılır. Yakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler.

Rakursi, resim sanatında ya da doğada kaçış çizgilerinin başlangıçları ile kaçış noktası arasının kısa olduğu görünüş. Tek bir figürün ya da nesnenin, derinlik duygusu verecek şekilde betimlenmesi anlamına gelen terim, derinlik dugusunu yanılsama yoluyla yaratması açısından bir perspektif türü olarak kabul edilir.

Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü …

Opart,
Op art,
Optik yanılsamaları kullanarak resim yüzeyi üzerinde hareket izlenimi oluşturmaktadır.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı resim akımı.
Devinim izlenimi uyandıran optik etkilerin ağır bastığı geometrik soyut sanat türü.
Optik yanılsamayı ön plana tutan geometrik soyut sanat türü.

 

20. yüzyılın soyut sanat akımlarından olan Op Art 1960’lı yıllarda Avrupa’da ortaya çıkarak uluslararası sanat ortamında yaygınlaşmıştır. Sanatın temel özelliği, iki boyutlu bir yüzeyde üç boyut etkisi yaparak algıda yanılgılar yaratmasıdır. Op Art genellikle resimlerin etrafında hareket ederek keşfedilebilen ve harekete geçirebilen optik etkiler üzerine tasarlanmıştır. Cetvel, gönye ve pergel kullanımının çizim için büyük önem arz etmiş olması ise bu biçimleme sanatını bilimle buluşturmuştur. Op Art, geometri ve matematiği estetikle birleştiren ve soyut resim alanı içinden türeyen; video, grafik, heykel ve moda gibi sanatsal alanların bünyesinde kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Elyazması kitap …

Manüskri,
Elyazması,
El yazması,
Yazma,
Metin,

İngilizce, manuscript,
Fransızca, manuscrit,
Almanca, Handschrift,
Latince, manus scriptum,

Elle yazılmış kitap.
Elle yazılan ve çizimleri yapılan kitap.
Genellikle edebi, sanatsal ya da tarihi öneme haiz kitap.

Manüskri,
Fransızca manuscrit,
El yazması, el yazması kitap.
Elyazmalarının yapısı, iç kapak (zahriye), serlevha, temellük kaydı, sima kaydı, mukabele kaydı, besmele ile başlayan hamdele ile süren, salveleyle devam eden metin, dibace, fihrist, hatime, istinsah kaydı, ketebe kaydı bölümlerinden ibarettir.

Kümmi,
El yazması kitap türlerinden biri.

Minyatür,
Eskiden elyazması kitaplara yapılan suluboya resim.

1 2 3 5